El Patatuf

El Patatuf
Autor: Laia Platero i Guàrdia (recurs publicat a la revista Estris 176)

Edats:
Petits (4 - 8 anys) Mitjans (9 - 11 anys)

Descripció:
És una dansa popular catalana que es ballava a la comarca del Baix Llobregat. Hi ha diferents variants o danses similars en comarques properes com el Penedès i el camp de Tarragona. Sembla ser que el seu nom deriva de les palmes que es feien a l’inici de la dansa.

Lletra

Objectius

 • Cohesionar el grup
 • Crear relacions entre nens
 • Coordinar el cos i el moviment
 • Ballar
 • Gaudir

Nombre de participants: Tants com es vulguin (el nombre de participants han de ser parells)

Espai: Exterior

Durada: No hi ha un temps aproximat establert, el temps serà en funció dels nens i de la durada que es vulgui.

Material necessari

 • Reproductor
 • Cd amb la cançó del Patatuf

 

Introducció

Dos cercles concèntrics de parelles encarades: un membre de la parella a l’interior i l’altre a l’exterior. 

 

Desenvolupament

 • A la primera frase musical (A) es fan tres palmes (equivalents a un temps cadascuna), una pausa (d’un temps de negra) i tres aplaudiments més. 
 • A la segona frase (B) es fa un punteig, primer amb el peu dret, al costat, al lloc, per davant i amb els peus junts, i després el mateix amb el peu esquerre. 
 • A la tercera frase (C) les parelles s’agafen de les mans i el nen fa un rístol per sota dels seus braços a la nena, primer en sentit contra horari i després en sentit horari, mantenint-se agafats de mans. 
 • A la quarta i última frase (C '), les parelles es donen la mà dreta i donen una volta sencera en sentit horari, desplaçant-se seguidament en sentit horari i canviant de parella per reprendre la dansa.

 

Avaluació

És una dansa que afavoreix la cohesió del grup i la relació entre els nens. Aquesta dansa potencia la coordinació corporal amb el moviment marcat per la música.

S’ha de tenir en compte que aquesta dansa, com totes les danses, és per gaudir i passar un bon moment, per tant si hi ha cap infant que no vol participar de la dansa se l’ha de tenir en compte i no forçar-lo a ballar, es poden buscar altres alternatives per fer-lo participar en la dansa. Pot acompanyar amb les palmes marcant la pulsació de la música, també es pot ser espectador. No sempre hem d’estar tots ballant.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: