El petit món

El petit món
Autor: Sara Guirado

Participants: De 8 a 12 persones


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Amb connexió a internet


Durada: 2 hores

Descripció:
Gràcies a les noves tecnologies podem afirmar que la globalització resulta un fenomen cada vegada més palpable. Ens permet viatjar a qualsevol part del món. Més enllà de les xarxes socials, resulta un recurs interminable per satisfer totes les nostres curiositats i l’hem d’aprendre a exprimir amb els nens i joves.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Gestionar l’ús de les TIC en el lleure.

Objectius per als infants o joves:

 • Desenvolupar la curiositat per conèixer altres realitats.
 • Treballar en equip amb un objectiu comú.


Material necessari

 • Mapa del món
 • Llana de colors
 • Cinta adhesiva
 • Fulls de colors
 • Retoladors
 • Targetes (temes i llocs)
 • Telèfon
 • Ordinador
 • Tauleta amb connexió a Internet (tantes com grups)

Introducció

Per a la realització d’aquesta activitat, prèviament, hem d’escollir els temes que volem tractar (escola, menjar, roba, música...) i les regions que volem treballar. Així doncs, per a cada tema i regió crearem una targeta.

Desenvolupament

Per començar l’activitat, dividirem els participants en grups (tants com monitors, ja que cada grup serà guiat per un monitor). 

L’activitat es desenvoluparà en diferents rondes d’investigació (tantes com temes). Per iniciar cada ronda s’agafarà a l’atzar un dels temes, al mateix temps que s’assigna una regió a cada grup. 

Cada grup ha de cercar la màxima informació possible (a la xarxa) sobre la regió i el tema que li ha tocat per tal de confeccionar una targeta informativa. 

Una vegada acabada cada ronda, el grup explicarà a la resta què han descobert tot penjant la targeta informativa sobre la regió al mapa. I creant un teranyina de llana (un color per tema) que uneixi les diferents regions.

Avaluació

Posada en comú de les diferències i igualtats dels temes tractats a cada regió.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: