El poder a escena

El poder a escena
Autor: Josep Ros Farreras

Participants: Entre 2 i 20


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior, preferiblement sala d'expressió corporal


Durada: 30 minuts

Descripció:
Dinàmica teatral en què els joves hauran de representar escenes en què s'estableix una relació de poder.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Orientar una reflexió sobre les relacions de poder. 

Objectius per als infants o joves:

  • Expressar-se corporalment.
  • Millorar la capacitat d'empatia.

Material necessari

  • No se’n necessita.

Introducció

Aquesta dinàmica teatral és idònia per a fer amb el grup de joves. Seria convenient fer-la dintre d'una dinàmica més àmplia d'activitats teatrals, en la qual s'hagin fet exercicis d'escalfament. Agrupem els participants per parelles, i els demanem que pensin una situació breu per a representar en la qual intervinguin dos personatges; s'haurà de veure clarament com un d'ells té una posició de poder respecte l'altre. Aquesta jerarquia no s'haurà d'explicar, sinó que hauria d'estar implícita en l'escena representada.

Desenvolupament

Quan tots els grups tinguin la seva escena pensada i assajada, es començaran a representar davant de la resta de companys, els quals hauran d'endevinar de quins personatges es tracta i de quina relació de poder hi ha en l'acció. L'equip de monitors/es pot fer algun comentari sobre la manera de representar-la si és convenient. Un exemple pot ser un coronel que ordena a un soldat que dispari, un professor que dóna deures a una alumna o una cap donant instruccions a un empleat. Es poden introduir variacions, com per exemple repetir les escenes sense parlar, per tal d'insistir en la gestualitat, o fer-los repetir l'escena parlant amb emocions diferents, com la tristesa, l'alegria o la por.

Avaluació

En acabar es fa una reflexió amb el grup sobre com s'han sentit i quin paper juguen les relacions de poder en la nostra vida quotidiana.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: