El rellotge

El rellotge
Autor: Carles Porrini (publicat revista Estris 178)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: No hi ha un temps aproximat establert, el temps serà en funció de la durada que es vulgui.

Descripció:
Joc de tornada a la calma. Adequat per fer després d’una bateria de jocs d’alta intensitat o quan necessitem relaxar el grup d’infants per començar una activitat que requereixi un clima grupal de concentració i tranquil·litat.

Objectius

  • Saber tornar a la calma.
  • Desenvolupar la capacitat de concentració.
  • Aprendre a gestionar els estats d’ànim.

Material necessari

  • Un rellotge

Introducció

Hi ha moments en què els monitors hem de buscar en la nostra maleta invisible certs recursos per tal de captar l’atenció del grup d’infants i reconduir el seu estat d’ànim quan estan (excessivament) animats. “El rellotge” desenvolupa en els infants habilitats personals i permet aconseguir que el grup estigui en silenci absolut durant uns minuts.

Desenvolupament

Els participants es col·loquen asseguts o estirats còmodament al terra. Es proposa un repte al grup: qui serà capaç de comptar en silenci fins al número indicat pel monitor/a seguint el ritme exacte d’un rellotge? El número que s’indica ha de ser més o menys elevat, segons l’edat dels infants. És recomanable triar-lo entre el 20 i el 60 per tal de no fer que la ronda sigui massa curta o massa llarga.

Quan els infants arribin al número indicat han d’aixecar la mà sense fer soroll i, a continuació, podran obrir els ulls, observant en silenci la resta de companys com acaben de fer el seu recompte.

El monitor/a ha de controlar el temps amb un rellotge i avisar el grup quan realment s’hagi arribat als segons indicats. A més a més, estarà pendent dels qui hagin fet el compte exactament com el rellotge.

El nombre de rondes a fer depèn de la corba d’interès que mostrin els infants envers el joc. En el moment que sospitem una disminució de l’interès dels infants és recomanable finalitzar la partida. Així, en una altra ocasió que el tornem a proposar, hi haurà més probabilitats que tingui una acceptació positiva en els infants.

Avaluació

Un cop acabem cada ronda es pot crear un espai d’intercanvi que pot iniciar-se comentant quines persones del grup han anat massa ràpid, quines han anat massa a poc a poc, quins infants han comptat de forma exacta... amb l’objectiu d’afavorir un procés de regulació per a la següent ronda. El repte de fer-ho millor o de repetir el resultat la següent ronda pot afavorir que es mantingui la motivació dels infants per seguir jugant.

Si el dinamitzador del grup ho considera oportú també es pot reflexionar amb els infants sobre la importància de saber estar en silenci i de valorar la necessitat de crear un clima més tranquil per facilitar la realització de certes tasques. El que es viu durant el joc es pot utilitzar per reflexionar sobre allò que considerem necessari treballar amb el grup.

Tenir a mà “El rellotge” ens facilita aconseguir de forma lúdica i divertida que els infants creïn un clima de grup relaxat i tranquil.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: