El restaurant del món

El restaurant del món
Autor: Roger Luna (recurs publicat a la revista Estris 180)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Menjador de la colònia / campament


Durada: 45 minuts

Descripció:
Convertim un àpat quotidià d’una colònia o campament en un espai de reflexió entorn a les desigualtats mundials.

Objectius

  • Ser conscient de les desigualtats i la fam mundial.
  • Analitzar les actituds que té un grup en situacions límit, tot comprovant les tensions que pot comportar la pobresa.
  • Valorar el fet de tenir un plat a taula de forma permanent.

Material necessari

  • El necessari per a la realització de qualsevol àpat.

Introducció

Un dia qualsevol a la colònia o campament, a l’hora de dinar, els infants es troben amb una sorpresa inesperada. S’han de distribuir en cinc taules, que no tenen ni el mateix menjar ni les mateixes comoditats.

Desenvolupament

Cada taula representa un continent (cosa que no hem de dir als infants). 

Avaluació

Relacionar les diferències entre les taules amb el món en què vivim.Comentar les interaccions entre grups i els sentiments que han aflorat: solidaritat, violència, impotència, injustícia...Relacionar-ho amb el nostre quotidià. Valorem el fet de tenir un plat a taula cada dia?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: