El salt de "l'avaluk"

El salt de "l'avaluk"
Autor: Bet i Eduard Bartrina (publicat revista Estris 170)

Participants: A partir de 5 jugadors, tants participants com siguin necessaris.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Sempre que sigui possible, recomanem jugar en espais exteriors.


Durada: 10-15 minuts

Descripció:
Joc d’habilitat inuit que treballa l’habilitat motriu en els participants

Objectius

  • Desenvolupar habilitats motrius.
  • Conèixer jocs de cultures diferents a la nostra.

Material necessari

  • Una corda i una manta
  • Una jaqueta o qualsevol element per fer saltar la resta de companys

Introducció

El joc que presentem en aquest número de la revista el podríem englobar dins de la família de Jocs d’Arreu del Món. Saltar la pell de la foca és un joc d’origen inuit –o esquimal-, és a dir, de persones originàries de regions àrtiques d’Amèrica, Groenlàndia i Sibèria. És per això que rep aquest nom tan curiós.

Desenvolupament

El joc en qüestió no és massa complicat.

Hi ha dues persones que “paren” i s’encarreguen de moure la corda, que tindrà lligat un element (sac de patates, jaqueta, llençol, etc.). Les dues persones que paren hauran de moure la corda cap on vulguin, de manera que el moviment que realitzarà serà sempre aleatori.

Mentrestant, els qui no paren hauran d’evitar ser tocats per la corda i l’element que hi tingui lligat. Podran esquivar, saltar, ajupir-se, etc. per tal de no ser tocats.

El nivell de dificultat del joc serà escollit pels qui el dirigeixin, sempre tenint en compte l’edat dels participants.

Avaluació

Els objectius principals d’aquesta activitat són aprendre un joc nou d’arreu del món i desenvolupar habilitats motrius. Alhora, també es treballa la desinhibició i el sentiment de grup.

És important que els dirigents de l’activitat sàpiguen conduir bé el joc, és a dir, que mostrin més dificultat a aquells infants que tinguin més destresa motriu i que el facilitin a aquells que més els costa.

A partir d’aquesta activitat, podem fer que els participants ofereixin i expliquin algun dels jocs similars que coneguin.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: