El Seiva

El Seiva
Autor: Héctor Callizo i Felipe

Participants: A partir de 8 infants.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: Entre 10 i 15 minuts.

Descripció:
Joc per afavorir el coneixement dels jocs populars i dels trets característics de la cultura africana, així com fomentar la inclusió dins del grup – classe. Tanmateix, podem observar i treballar les relacions interpersonals que s'estableixen dins del grup, a més de les destreses motrius bàsiques.

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Afavorir la inclusió dins de l'espai educatiu en el qual es trobin.
  • Emfatitzar els punts en comú que comparteixen els infants de diferents indrets del món, més enllà de les diferències culturals, religioses i ètniques que poden existir.
  • Valorar les relacions interpersonals establertes entre els infants durant la realització del joc.
  • Conèixer i reflexionar sobre els trets característics de la cultura africana. 

Objectius per als infants o joves:

  • Desenvolupar les destreses motrius bàsiques.
  • Establir estratègies de cooperació i oposició durant la realització del joc.
  • Transformar les seves emocions mitjançant la pràctica d'activitat física.
  • Aprendre a respectar els seus iguals i al monitor/docent.

Material necessari

  • Cons o bé tires de plàstic per tal de delimitar una àrea específica del terreny de joc.

Introducció

En primer lloc contextualitzarem l'origen d'aquest joc i prepararem l'espai per la realització d'aquest, tot assegurant-nos que no existeix cap factor de risc. Tot seguit, delimitarem una àrea de salvament mitjançant cons o tires de plàstic. A continuació, establirem els rols necessaris pel correcte funcionament del joc de manera bconjunta amb els nostres infants, és a dir, triarem un cameller i un camell. El camell haurà d'anar caminant a quatre grapes per tot el terreny de joc i el cameller haurà d'anar guiant al seu camell, sense perdre el contacte físic amb ell.

Desenvolupament

El cameller anirà guiant al seu camell per tot l'espai de joc, mentre la resta dels infants es mantenen allunyats del camí del cameller i el camell.

En el moment que el cameller crida la paraula SEIVA, la resta d'infants han de respondre amb la mateixa paraula; aleshores tots els infants del grup han d'anar corrents cap al camell i intentar tocar-lo. El cameller ha d'intentar defensar al seu camell, tot tocant amb qualsevol part del seu cos als infants abans que aquests toquin al seu camell; és molt important recalcar que el cameller mai pot perdre el contacte físic amb el seu camell, ja que si no aquest marxarà. Els alumnes que han estat tocats pel cameller hauran de seure a terra.

El primer cop que un alumne toca el camell sense ser tocat pel cameller crida "primer", el segon cop crida "segon" i el tercer cop crida "tercer"; aleshores el cameller ha de sortir corrents i tractar d'escapar-se amb l'objectiu d'arribar a l'àrea de salvament (delimitada amb anterioritat), ja que la resta d'infants han d'intentar d'atrapar-lo, ja que no ha estat capaç de protegir de manera adient al seu camell.

Tot seguit el joc tornarà a començar, tot canviant els rols dels infants.

Avaluació

Finalitzarem l'activitat, tot reflexionant amb els infants sobre les seves sensacions i emocions durant el transcurs del joc. Seguidament deixarem un espai perquè els nens i nenes proposin aspectes a millorar del joc i parlin sobre les estratègies que han anat adoptant per tal d'aconseguir el seu objectiu. Tanmateix com a docents donarem el nostre punt de vista sobre com els infants han anat interactuant durant el transcurs del joc, tot emfatitzant els objectius establerts amb anterioritat. Per concloure, fomentarem l'intercanvi de coneixements entre els infants sobre els trets característics de la cultura africana, així com tractarem de desmuntar diferents mites envers la immigració.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: