El Tamborí

El Tamborí
Autor: Cristian Almanzor (publicat a la revista Estris 185)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Pista poliesportiva d'uns 35 metres de llargada per 16 d'amplada


Durada: 45 minuts

Descripció:
Esport tradicional d'Itàlia que adopta el nom de l'implement amb què es juga: el tamborí.

Objectius

  • Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques corresponents a l'acció motriu fent servir l'observació, l'anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius.
  • Conèixer, identificar i utilitzar les habilitats i les destreses específiques fonamentals.
  • Controlar la pròpia lateralitat i exercitar-la referida a les altres persones i als objectes.
  • Interpretar les nocions de relació que s'estableixen entre el propi cos, els objectes i l'espai.
  • Respectar les regles i aplicar normes de joc.

Material necessari

  • Tamborins
  • Pilotes de baixa pressió

Introducció

Es tracta d'un esport d'oposició, però sense contacte, entre dos equips formats per tres jugadors de pista. L'objectiu és copejar una pilota amb un tamborí, superar la línia central i fer-la botar en el terreny de joc de l'equip contrari després de superar la línia que marca el centre, sense que l'equip contrari pugui tornar el cop. No existeix l'intercanvi de tocs entre els jugadors del mateix equip.

Es juga sense xarxa central i hi ha una línia de servei per a cada equip que està situada a 2 metres de la línia central i que només s'ha de sobrepassar en el moment d'efectuar el servei; una vegada s'ha realitzat amb èxit, la zona que queda delimitada des d'aquesta línia i la línia central formen part del terreny de joc fins a l'acabament del punt.

Desenvolupament

Feta la introducció de com es juga, el monitor plantejarà el següent joc per tal de familiaritzar els infants amb el Tamborí: el joc es diu "El pispa". La situació inicial és que tots circulen lliurement per la pista amb un tamborí i una pilota cada un, fent tocs i desplaçant-se lliurement per l'espai.
Quatre jugadors sense tamborí esperen fora i van entrant d'un en un. Al senyal del monitor, aquests intenten agafar la pilota d'algú procurant superar-ne l'oposició. Quan un pispa aconsegueix una pilota d'algú, es queda amb el tamborí i la pilota d'aquest, i s'intercanvien els papers.
En un moment donat, el/la monitor/a fa un senyal i, a partir d'aquell moment, els quatre que no tenen tamborí segueixen intentant agafar les pilotes dels altres, però amb la diferència que qui la perdi s'asseurà a terra esperant la fi del joc. L'últim jugador que quedi dret amb la seva pilota serà el guanyador.

Avaluació

En aquest joc, sempre n'hi ha un que guanya, però es pot modificar la darrera norma fent que no hi hagi cap eliminat. S'atura quan ho decideix el monitor i es fa una reflexió final conjunta en la qual tots poden opinar sobre com ha anat el desenvolupament del joc i amb quins problemes/dificultats s'han trobat. 

Per a més informació, podeu visitar www.tamcat.org

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: