Els miracles de Jesús

Els miracles de Jesús
Autor: Stefano Abbate (recurs publicat a la Revista Estris 177)

Participants: De 5 a 25 infants


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Exterior


Durada: 1 hora

Descripció:
Amb aquesta activitat els infants tindran l’oportunitat de conèixer i experimentar uns moments importants de la vida de Jesús.

Objectius

  • Reviure uns moments de la vida de Jesús
  • Conèixer més a fons l’Evangeli.

Material necessari

  • Argila o fang
  • Colorant vermell
  • Recipients per a l’aigua

Introducció

Explicarem als nens que la vivència de la fe no consisteix només a recordar uns fets que van passar fa 2000 anys, sinó que és una experiència de vida diària i d’amistat amb Ell. Ho treballarem a partir de dues activitats.

Desenvolupament

El cec de la piscina de Siloé

Explicarem als nens l’escena bíblica de la trobada entre Jesús i el cec. Taparem els ulls a la meitat dels infants perquè experimentin la mateixa sensació que el cec i aprenguin a confiar en la paraula de Jesús per trobar l’aigua. Quan tinguin els ulls tapats, els posarem una mica de fang a la cara per simular el que va fer Jesús. Agafarem un o dos recipients d’aigua i els posarem a uns 5-10 metres de distància; seran les piscines on els nens hauran d’anar a rentar-se la cara i recuperar així la vista. L’altra meitat dels participants els farà de guia només llegint aquest apartat de l’Evangeli (Jn 9, 1-11) i ajudant-los una mica amb les mans; és important que els nens no siguin massa guiats, sinó que puguin arribar a l’aigua amb només algunes indicacions. Repetirem la dinàmica invertint els rols.

 

Les Noces de Canà

S’organitza una boda i els nens es disfressen. Hi haurà un clima de festa i alegria fins que un monitor comuniqui que s’ha acabat el vi i que la festa no pot continuar. Llavors es llegeix l’Evangeli corresponent fins que Jesús (un monitor) demana als nens que busquin unes ampolles d’aigua que abans s’han amagat. Quan les troben, les porten a Jesús, que sense que ells ho vegin posa el colorant per tenyir l’aigua de vermell. S’acaba de llegir l’Evangeli i la festa pot continuar. És molt important l’aportació dels monitors per recrear l’atmosfera idònia: primer d’alegria, després de desorientació (quan s’acaba el vi) i finalment de miracle.

Avaluació

Podem compartir amb els nens les sensacions que han tingut en cada dinàmica i posar-les en comú. Podem acabar explicant que Jesús pot transformar la nostra aigua en vi i també curar-nos la ceguesa del ressentiment i de la falta d’amor.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: