Els ous de la gallina

Els ous de la gallina
Autor: Oriol Pipó Vergés

Participants: A partir de 9 infants.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Preferiblement exterior, tot i que si és un interior espaiós no hi ha problema.


Durada: 10 minuts, sempre depenent de l'acceptació dels infants i variants que introduïm.

Descripció:
Joc per treballar les habilitats motrius bàsiques i la cooperació.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques.
  • Potenciar el treball en equip.

Objectius per als infants o joves:

  • Cooperar per assolir els objectius.
  • Respectar els companys i normes del joc.

Material necessari

  • Pilotes
  • Cercles o cons.

Introducció

Primerament m’agradaria dir que el nom del joc no m’agrada imposar-lo, és a dir, prefereixo que siguin els propis infants els que bategin el joc, sempre i quan sigui un grup amb el que tenim una certa continuïtat. Dit això, abans de formar els equips (mínim de 3 i un màxim de 5) explicarem les normes bàsiques del joc, d’aquesta manera ens estalviarem que el gran grup comenci a formar petits grups entre ells i no escoltin el que expliquem. Cada equip haurà de formar una petita gàbia a qualsevol punt de l’espai que disposem amb els cercles o cons on haurà de deixar les pilotes (equitatiu a cada equip), que seran metafòricament els ous.

Desenvolupament

Els equips hauran d’aconseguir tenir el màxim número d’ous possible a la seva gàbia, així doncs hauran d’anar a agafar els ous de la resta de grups. Segons l’edat dels infants o la dificultat que hi vulguem posar, demanarem als infants que portin els ous a les seves respectives gàbies botant, controlant amb el peu, realitzant passades entre ells, agafats de la mà, etc. D’aquesta manera, el monitor o monitora decideix quant de temps dedica a cada partida, tot i que és aconsellable fer-les curtes per així mantenir viva la motivació. Si volem podem fer un recompte dels ous de cada gàbia per treballar la competitivitat.

Avaluació

Finalitzarem l’activitat parlant amb els infants sobre si el joc ha anat com ells esperaven (així rebem feedback) i també com l’hem vist des de fora nosaltres, posant èmfasi en els objectius que ens havíem marcat inicialment. Si s’escau també serà el moment de posar nom a l’activitat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: