Els rols i les tasques

Els rols i les tasques
Autor: Bet Bartrina

Participants: 2 o 3 grups de 4 i un dinamitzador, depèn del nombre de monitors que tinguem.


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Una sala


Durada: Entre mitja hora i una hora, en funció del nombre de persones.

Descripció:
Dinàmica per a reflexionar sobre les diferents tasques i rols que podem desenvolupar a l’esplai.

Objectius

Objectius per al director/a:

 • Identificar les destreses/mancances dels membres de l’equip.
 • Observar l’equip de monitors i com es desenvolupen amb el rol que els ha tocat.
 • Fomentar la cohesió de grup.
 • Potenciar el treball en equip dels monitors.

Objectius per a l'equip de monitors/es:

 • Experimentar una activitat a partir d’un rol imposat.
 • Conèixer els diferents tipus de rol de tasques que es poden donar dins del grup d’educadors.
 • Reflexionar sobre un mateix i la vivència viscuda.
 • Exterioritzar sentiments i expressar-los de manera assertiva.

Material necessari

 • 2 fulards per cada grup de 4 persones
 • Una taula per grup
 • Tantes cadires com monitors hi hagi
 • Peces de construcció de diferents formes i colors per cada grup

Introducció

Dinàmica per treballar les diferents tasques que pot desenvolupar una persona dins d’un equip i com n’és d’important cada persona ja que totes les tasques són complementàries. Conèixer-les fa que puguem sentir empatia cap a les persones que desenvolupen aquestes feines.

Desenvolupament

Situem els monitors en grups de 4 en una taula de manera que tots ells es puguin veure. Al mig de la taula posem les peces de construcció de diferents formes i colors. 

Repartim els rols: 1 observador que mira i apunta, no pot intervenir ni parlar; 1 director que dirigeix la feina, només pot parlar, no pot ajudar ni intervenir; 2 constructors que porten els ulls tapats i només poden utilitzar una de les dues mans. 

Un cop repartits els rols direm als membres dels diferents grups que tenen 2-5 minuts per a construir una torre. Guanya l’equip que aconsegueixi fer la torre més alta en el temps que haguem pactat. Acabat el temps mirem quin equip ha aconseguit fer la torre més alta i analitzem com ha estat la vivència.

Avaluació

Algunes preguntes per a l’avaluació de la dinàmica són: 

 • Com s’han sentit els membres de cada equip? 
 • És fàcil fer d’observador i prou?
 • Què passa quan hem d’adaptar la nostra manera de treballar, pel motiu que sigui? 
 • És fàcil donar indicacions de treball a més d’una persona al mateix temps? Què passa amb la comunicació? Com ho podem millorar? 
 • Què és més important, el resultat o com s’hi ha arribat? 
 • La dinàmica es pot utilitzar per a treballar diferents temes; depèn dels objectius que es vulguin treballar dins del grup. 

Finalment, cal tenir en compte que:

 • Al final de la dinàmica podem pensar en quines són les destreses de cadascun dels membres de l’equip per a veure quines són les tasques que millor poden desenvolupar dins de l’entitat. 
 • Durant la dinàmica observarem com es relacionen els monitors entre ells i què els suposa més difícil de fer i això ens servirà per veure quina mena d’acompanyament hem de fer a cadascun d’ells. 
 • És molt important treballar l’empatia i el respecte en tot moment i no anar amb pressa.
 • Durant la reflexió que fem amb els monitors és molt important fer èmfasi en el treball en equip i recordar tot allò que faci referència a la planificació de la feina.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: