Els valors del nostre ideari

Els valors del nostre ideari
Autor: Toni Pulido (publicat a la revista Estris 195)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Monitors/es


Espai: Interior, que permeti treballar en petits grups i amb el gran grup


Durada: 1h 30 min - 2 hores

Descripció:
Dinàmica adreçada a l’equip de monitors i monitores per conèixer i treballar l’ideari de centre.

Objectius

  • Apropar-se a l’ideari del centre.
  • Conèixer els valors de l’ideari del centre.
  • Sensibilitzar sobre la importància de plantejar línies i/o accions educatives concretes per treballar valors concrets de l’ideri de centre.

Material necessari

  • Ideari de centre (un per a cada monitor/a)
  • Bolígrafs
  • Tres feixos de targetes verdes, grogues i vermelles
  • Mural
  • Pega

Introducció

L’ideari marca la identitat del centre: conté els valors, l’ideal de persona i l’ideal de societat. Cal que el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i les accions educatives concretes tractin d’apropar-nos a l’ideari. Per això, l’equip de monitors i monitores l’ha de conèixer i treballar-lo.

Desenvolupament

Es reparteix a cada monitor/a un exemplar de l’ideari i cadascú el llegeix. Es divideix l’equip en tres grups, cadascun amb una feina. El primer identificarà els valors generals de l’ideari; el segon, els trets característics de l’ideal de persona, i el tercer, els trets de l’ideal de societat.

Cada grup disposarà d’un feix de targetes verdes, grogues i vermelles. A les verdes escriuran els valors/trets de persona ideal o trets de societat ideal (cada grup, segons la seva feina) que sí s’estan treballant al centre. A les grogues, els aspectes que s’estan treballant una mica i a les vermelles aquells que s’estan treballant molt poc. Cada grup posarà en comú les seves troballes.
Es penjarà a una paret un mural amb tres columnes, una per a cada color, per enganxar-hi les targetes. Triarem almenys tres aspectes de la columna vermella que volem treballar més. Per a una altra activitat quedarà definir les línies concretes per incorporar al PEC i les accions educatives concretes per treballar els aspectes de l’ideari triats.

Avaluació

Els monitors i monitores valoraran la utilitat de la dinàmica i l’estat del centre en relació a l’ideari.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: