Els veïns

Els veïns
Autor: Joan Àngel Sabaté Piñol

Participants: A partir de 10.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Monitors/es


Espai: Suficient per fer una rotllana on s'asseuran tots els jugadors quedant-ne un de dret al mig.


Durada: 10 min. En funció del nombre de jugadors i/o les variants pot durar una mica més.

Descripció:
Joc de rotllana on un jugador no té lloc per seure, i haurà de mirar d’aconseguir-lo incitant els altres jugadors a moure’s.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Conèixer el grup, cohesionar el grup.

Objectius per als infants o joves:

  • Conèixer els companys/es, moure’s amb destresa, passar una bona estona.


Material necessari

  • No se’n necessita.

Introducció

Tots els jugadors menys un s’asseuen formant una rotllana.

Desenvolupament

El jugador que està dret al mig escull un jugador qualsevol dels que estan asseguts i li pregunta: “T’agraden els teus veïns?”. Si la resposta és sí, haurà de buscar un altre jugador i tornar-li a fer la pregunta. Si la resposta és no, farà una segona pregunta: “I qui vols per veí?”.

En aquest moment haurà de respondre amb el nom de dos jugadors, els quals s’hauran d’aixecar i canviar de lloc, igual que les persones que estan assegudes a banda i banda del jugador que ha contestat, quedant quatre llocs lliures i cinc jugadors que se’ls disputen (el jugador que està al mig també té com a objectiu trobar lloc per seure).

L’única condició és no tornar a seure al lloc que s’ocupava prèviament. El jugador que no pot seure (o és l’últim en fer-ho) es quedarà dret al mig de la rotllana. El joc transcorre d’aquesta manera amb una variant a la resposta de la segona pregunta. Enlloc del nom de dos jugadors es pot respondre “rebombori general”, i en aquest cas tots els jugadors han d’aixecar-se i canviar de lloc, l’últim a seure haurà de quedar-se dret i fer les preguntes.

Avaluació

En funció del grup o dels objectius de l’equip de monitors, es poden afegir condicionants a la segona pregunta (p.ex. un noi i una noia, més gran i més jove, membres de diferents grups, o donar com a resposta una condició que pot complir més d’un jugador com per exemple algú que toqui la guitarra i algú que tingui els ulls verds, etc.).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: