En què ens assemblem?

En què ens assemblem?
Autor: Raquel Dolado (recurs publicat a la Revista Estris 187)

Participants: De 10 a 15 participants


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Interior / exterior


Durada: 10 minuts.

Descripció:
Dinàmica per reflexionar sobre les diferències i semblances entre els membres d’un grup.

Objectius

  • Afavorir la relació entre els integrants del grup.
  • Promoure la cerca de característiques comunes entre els membres del grup.
  • Reflexionar entorn de les semblances i diferències entre les persones.
  • Fomentar la cohesió de grup.
  • Crear un clima satisfactori en el grup.

Material necessari

  • Aparell de música
  • Un CD de música animada

Introducció

El/la monitor/a demana als membres del grup que vagin caminant per la sala al ritme de la música i, quan ho indiqui, s’hauran d’agrupar segons el que digui.

Desenvolupament

El/la monitor/a posa música animada i els membres del grup van caminant per la sala i, de tant en tant, apaga la música i diu, per exemple: “Feu grups pel color dels cabells!”. Un cop estiguin fets els grups, el/a monitor/a tornarà a posar la música i els membres del grup aniran de nou caminant per la sala fins que novament pari la música i digui, per exemple: “Feu grups pel tipus de sabates!”. I així, successivament.

També es pot fer una variant que seria fer la indicació, per exemple, de la manera següent:

“Que s’agrupin totes les persones a qui agradi ballar”, “que s’agrupin totes les persones que tinguin gos”, “que s’agrupin totes les persones que es considerin alegres”, etc.

Els grups es poden fer segons característiques físiques, gustos, aficions, característiques personals, familiars, etc.

Avaluació

El/la monitor/a preguntarà als participants com s’han sentit i què han après.

Cal que el/la monitor/a orienti la reflexió destacant que tots som diferents, però, tot i així, que són més coses les que ens uneixen que les que ens separen.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: