Envàs on vas

Envàs on vas
Autor: Anna Mateus

Participants: Com més millor!


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior i delimitat en forma rectangular.


Durada: 10 minuts.

Descripció:
Joc per aprendre a classificar els residus segons el color del contenidor on van.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Conscienciar els infants sobre la importància de la recollida selectiva.

Objectius per als infants o joves:

  • Descobrir a quin contenidor va cada residu.
  • Prendre consciència de la importància de la recollida selectiva.

Material necessari

  • 50 globus gegants
  • 5 pancartes dels colors dels contenidors (marró, gris, blau, verd i groc)
  • 50 imatges de residus (10 x contenidor)

Introducció

Moltes vegades dubtem sobre el contenidor on aniran els diferents residus que generem. Aquesta és una ocasió per aprendre-ho de forma divertida.

Desenvolupament

Per jugar a aquest joc s’han de fer cinc equips, un per cadascun dels contenidors, que estaran repartits per l’espai de joc. L’objectiu d’aquests equips és que els residus que pertanyen al seu contenidor acabin al lloc que els correspon.

Cada imatge d’un residu anirà lligada o enganxada a un globus, i es seleccionaran imatges de deixalles que generen dubtes, com per exemple, el marro del cafè, un bric de llet, pols d’escombrar, una bombeta...

Per fer arribar cada globus al seu contenidor corresponent, s’haurà de passar a través dels membres de l’equip, sense que toquin a terra. Es poden interceptar els globus dels altres equips per dificultar-los la tasca. Guanya l’equip que primer reuneix totes les seves deixalles.

Avaluació

En acabar el joc, es pot fer una petita reflexió amb els joves sobre quins residus s’han fet més difícils de classificar i els beneficis que pot tenir una bona recollida selectiva a les seves llars, a l’esplai, a colònies, etc.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: