Una estona amb TU

Una estona amb TU
Autor: Equip docent cursos residencials MCECC

Participants: Equip de monitors, monitores i joves.


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Sala interior


Durada: 30 minuts.

Descripció:
Dinàmica per poder treballar amb els joves la consciència del "jo" en el moment present i des d'una vessant transcendental. Cançó "I amb light" de India Arie.

Objectius

Objectius per als monitors i monitores:

  • Treballar el transcendent d'una manera oberta i conciliadora.
  • Reflexionar sobre els valors i les creences personals.

Objectius per als infants o joves:

  • Prendre consciència del teu "jo" interior.
  • Situar-se en elmoment present d'una manera conciliadora amb un mateix i sense jutjar-se.

Material necessari

  • Paper d'embalar
  • Guixos
  • Projector
  • Altaveus

Introducció

En aquesta fitxa, us proposem una dinà- mica per treballar amb els joves la cons- ciència del “jo” en el moment present i d'una formareflexiva. 

Per fer-ho rebrem els alumnes en una sala empaperada de paper d’embalar (el color el trieu vosaltres) i preparem l’ocasió, amb una llum tènue o acompanyada  amb espelmes i una música tranquil·la. Un cop els rebrem, els hi demanarem que mantinguin el clima desilenci. 

Per entrar en el moment i poder propiciar la reflexió personal, us proposem fer al- gunes respiracions profundes orientades pel monitor/a, on inspirarem i aguantarem l’aire uns 3 segons abans d’exhalar. Un cop fet aquest petit exercici co- mençarem la dinàmica.

Desenvolupament

Iniciarem l’activitat plantejant la pregunta: “Qui vull ser?” En aquesta pregunta, hem de reflexionar prèviament, què pot suposar el fetde plantejar-nos qui volem ser en l’actualitat, quines són les nostres motivacions, les nostres creences, els nostres valors o les nostres opcions a la vida. Llavors, quan ho tinguin pensat, ho escriurem al paper d’embalar amb guixos. 

Mentrestant, podem posar una música tranquil·la per inspirar-los i fer que el moment flueixi tranquil·lament. És molt important deixar passar el moment amb calma, sense presses, ja que això podria trencar la inspiració i el moment personal de cadascú. Tinguem present, quan ho fem, que no tinguem cap activitat posterior immediatament o cap moment que pugui trencar la dinàmica. 

Un cop acabada aquesta dinàmica, us proposem dues opcions. Per una banda, podeu llegir algunes de les aportacions fetes i reflexionar-les des de l’equip de monitors/es, explicant que l’objectiu principal és el de situar-se en el moment present i que cadascú reflexioni sobre com els propis valors, creences i motivacions poden afectar a la resposta de la pregunta “Qui vull ser?”. Per l’altra banda, podeu comentar entre els infants o joves les respostes promogudes, respectant que cadascú parli de manera voluntària. No tingueu pressa perquè tothom parli a l’hora, deixeu temps perquè tothom se senti còmode a parlar i,  si algú no parla, hem de respectar el seu espai i opció. 

Per tancar l’activitat, us proposem una cançó “I am light” d’India Arie. En ella, s’explica que les persones som llum, que no som el resultat dels nostres errors o del nostre passat, sinó que totes podem ser llum de manera conciliadora amb nosaltres mateixos i amb el món. D’aquesta manera treballarem també la idea del transcendent i de com ens veiem a nosaltres mateixos sense judicis i positivament.

Avaluació

Per avaluar-la, només  hem  de  trobar  un moment posterior a la dinàmica, on puguem preguntar als infants i joves com ha anat l’activitat. Hem de tenir en compte que els objectius que hem posat no poden tenir un indicador numèric per ser ponderat ja que parteix de la vessant personal. Hauríem de trobar un espai adient per poder tenir una bona conversa amb els infants i els joves i saber com l’han viscut, com ho han trobat i avaluar si la dinàmica, l’espai i els recursos han estat adequats.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: