Fem la farmaciola

Fem la farmaciola
Autor: Cristina Vidal (recurs publicat a la revista Estris 181)

Participants: A partir de 10 participants


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 30 minuts

Descripció:
Dinàmica per treballar els elements que hi ha en la farmaciola.

Objectius

  • Prendre consciència dels elements que componen la farmaciola
  • Promocionar la rapidesa mental dels infants
  • Desenvolupar la capacitat d’observació
  • Prendre consciència de la importància de l’atenció per entendre’ns
  • Treballar altres canals comunicatius com la comunicació no verbal

Material necessari

  • Targetes fetes en paper o cartolina
  • Llapis
  • Bolígrafs

Introducció

El monitor repartirà una targeta a cada infant en la qual cada un haurà d’escriure un element que podem trobar en la farmaciola. També els demanarà que siguin originals i ràpids, ja que quan acabin d’escriure li hauran de tornar i, en cas de repetir-se, s’haurà de reiniciar el procés i buscar un nou element.

Desenvolupament

Un cop els infants saben quin element han escrit en la targeta, el monitor els demana que formin una cadena, un al costat de l’altre, en què hauran d’ordenar per ordre alfabètic els elements de la farmaciola. Una de les consignes bàsiques d’aquesta dinàmica és que els infants no poden escriure ni parlar entre ells i només poden comunicar-se entre si amb gestos i dibuixos. 

Abans d’avaluar l’activitat, es comprovarà que la cadena que s’ha fet sigui correcta i el monitor demanarà al primer membre que digui en veu alta el seu element, i així successivament fins a l’últim.

Avaluació

És important finalitzar l’activitat amb una posada en comú que permeti visibilitzar de manera conjunta els elements que componen la farmaciola. Creiem que és convenient que el monitor responsable de l’activitat transmeti la importància de planificar el moment en què es prepara la farmaciola, perquè, en cas de fer-se servir, els infants en coneguin el contingut. Durant aquest procés d’avaluació, també s’analitzaran les dificultats que ha plantejat la dinàmica.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: