Fes el teu anunci de tabac

Fes el teu anunci de tabac
Autor: Gina Corts (recurs publicat a la revista Estris 191)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 1h 30 min

Descripció:
El tabac pot provocar greus conseqüències a aquells que el consumeixen, sabem doncs que conté de veritat? Per què el consumim doncs?

Objectius

  • Conèixer que és el tabac.
  • Aproximar als joves a les conseqüències que pot provocar el tabac.
  • Fomentar l’esperit crític vers la informació que ens arriba.
  • Desenvolupar la creativitat.
  • Fomentar actituds i comportaments positius i saludables.
  • Disminuir els factors de risc que faciliten el seu consum.

Material necessari

  • Cartolines
  • Retoladors
  • Material plàstic del que es dispongui.
  • Paquets buits de tabac o algun anunci de tabac

Introducció

Els joves d’avui en dia ja no han vist anuncis de tabac i el consum de tabac a les televisions i pel·lícules ja no és freqüent, tot i així, saben que és realment el tabac? Sabem que conté i per què no s’ha de consumir?
Aquesta dinàmica pretén fer-los coneixedors del contingut real del tabac i les seves conseqüències i fer-los pensar en una forma més acurada de fer conèixer a la població les conseqüències reals.

Desenvolupament

Es donarà als joves un paquet buit de tabac o bé algun anunci per què se’l mirin i els farem preguntes com per exemple si la foto que conté fa que realment no vulguin consumir, si creuen que és real la informació que donen o si pensen que està exagerada. Han pensat mai en el que NO diuen sobre el tabac?
A continuació els explicarem els continguts reals del tabac i totes les conseqüències que pot provocar el seu consum. Llavors intentarem crear una mica de debat sobre per què, si és dolent, està permès a la nostra societat, realment algú en treu beneficis del consum del tabac?

Un cop acabat el debat els donarem les cartolines i els proposarem que siguin ells els que creïn un paquet o un anunci de tabac, què hi posaríem per promoure el seu consum, una foto poc realista? El contingut real del tabac? O preferirien crear un anunci en contra? Què voldríem fer creure amb el vostre anunci?

Finalment els companys presentaran el seu anunci o paquet, entre tots els companys caldrà que l’avaluïn i diguin si la informació que conté és certa o està fent falsa publicitat.

Avaluació

L’avaluació de l’activitat la faran els propis participants. Realment havien pensat mai en el conflicte entre el que està permès i el que és saludable? Com veuen que la venda de tabac sigui legal? S’imaginaven totes les conseqüències, més enllà de les que tothom sap, que pot provocar el tabac?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: