Gimcana de la biodiversitat

Gimcana de la biodiversitat
Autor: Cristina Toran (publicat revista Estris 182)

Participants: A partir de 15 participants


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Exterior


Durada: 2.30h - 3h

Descripció:
Realitzarem diferents jocs perquè els nens puguin entendre el concepte de biodiversitat d’una forma divertida.

Objectius

  • Aprendre el concepte de biodiversitat i la relació de diferents animals amb el medi.
  • Fomentar el respecte per allò que ens envolta i de què formem part.

Material necessari

  • Fitxes de trencaclosques fetes en paper i colors.
  • Podem portar un joc de fulles plastificades per fer el joc del mocador o podem utilitzar les que trobem al bosc.

Introducció

Plantegem una sèrie de jocs de tota la vida adaptats per explicar d’una forma divertida el concepte de biodiversitat als nens i nenes que hi participen.

Per introduir la gimcana preguntarem si alguna vegada han sentit parlar de la biodiversitat; ens poden sorprendre... Per això, és important que en tinguem ben clar el concepte, la definició, i que l’expliquem de manera molt senzilla perquè permeti fer-se’n una idea a priori. Després, amb els jocs, segur que la idea queda assimilada.

Desenvolupament

Us proposem alguns jocs per realitzar aquesta gimcana, però n’hi ha molts més. 

Trencaclosques: A cadascun dels nens, els donarem una peça de trencaclosques en blanc i llapis de colors. Els direm que han de dibuixar allò que més els agradi del que estan veient. Al final, quan ajuntem totes les peces, tindrem un exemple clar de biodiversitat. (Per a aquesta prova, és important que cada nen dibuixi sense fixar-se amb el que fa el seu company). 

Joc dels arbres: Amb els nens podem anar a buscar fulles de diferents arbres que tinguem a prop. Quan en tinguem unes 7 o 8 de diferents el monitor ha de dir el nom dels arbres als nens i pot explicar alguna característica de cadascun d’ells. Dividirem el grup en dues parts. Es tracta de jugar al mocador de tota la vida, però en lloc d’agafar un mocador, els nens han d’agafar la fulla que digui el monitor, per exemple: el número dos – pi! I els nens que tenen el número dos han d’identificar la fulla del pi d’entre les altres que estan en el centre del terreny de joc. Guanya qui l’agafa abans. 

Camuflatge: Es tracta de jugar a fet i amagar, però els nens han de camuflar-se amb l’entorn que els rodeja, per exemple: es poden posar fulles per sobre, amagar-se darrere d’un arbust... 

Pèl i ploma: Dividirem el grup en dues parts i farem dues fileres, una enfront de l’altra. Uns seran animals de pèl (p. ex.: gat) i els altres seran animals de plomes (p. ex.: gallina). Quan el monitor digui un animal amb pèl, p. ex.: esquirol, els animals amb plomes hauran de córrer fins el punt de salvament que hagin acordat al principi del joc, perquè els animals de pèl no els agafin. Si algun d’ells és atrapat s’haurà de canviar d’equip. Guanya l’equip que, en acabar el joc, té més individus.

Avaluació

Al final de la gimcana podem preguntar als nens què entenen per biodiversitat i que ens ho expliquin amb les seves paraules.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: