Gimcana "l'estalvi d'aigua"

Gimcana "l'estalvi d'aigua"
Autor: Núria Crespo

Participants: Grup nombrós.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Zona a l'aire lliure.


Durada: 2 hores.

Descripció:
Gimcana per equips en què l'objectiu és prendre consciència de l'estalvi d'aigua.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Crear un vincle afectiu amb els infants.
 • Prendre consciència de l'heterogeneïtat de cada grup.
 • Assumir les responsabilitats col·lectivament.
 • Funcionar sentint-nos com un equip.

Objectius per als infants o joves:

 • Conèixer les pròpies capacitats físiques i intel·lectuals.
 • Prendre consciència del treball en equip.
 • Aprendre a revisar i a valorar les accions que fan.
 • Assumir responsabilitats.
 • Descobrir realitats i problemàtiques socials, com la importància de l'ús responsables d'aigua.


Material necessari

 • 3 galledes
 • 2 cubells
 • 1 porró
 • Xeringues
 • Cordill
 • Vaixells fets amb paper
 • Altaveu amb música

Introducció

A través d’una gimcana formada per di- verses proves, es pretén treballar el con- sum responsable d’aigua amb els infants. L'activitat s’iniciarà amb una motivació que reflexionarà sobre tot allò que pot canviar si s’esgoten les reserves d'aigua. El personatge remarcarà la importància d’assolir cada provasense perdre l’aigua de la que parteix cada equip i treballant sempre en grup.

Desenvolupament

Abans d’iniciar el circuit de proves, es distribuiran els responsables de prova (monitors/es) per l’espai amb el material necessari. 

Es distribuiran els infants en grups realit- zats a l’atzar. A cada grup se li entregarà una cartolina amb el recorregut de proves a seguir. Després de cada senyal (xiulet, cançó) hauran de passar a la següent prova. 

Suggeriment de proves:

1. Transport  d'aigua  des  d’una  galleda a una altra separades per una certa distància. Poden utilitzar mans, gorra, mullar el fulard o alguna peça de roba i escorrer-la, etc. Passat el temps assignat (10 min), s’atura la prova i es fa una marca a la galleda per registrar fins on ha arribat cada grup.

2. Recital de poesia. Cada participant ha d’atrevir-se a recitar algun re- frany, cançó o poema amb la boca plena d’aigua, sense que li caigui.

3. Som art. Dins d'un cubell d’aigua, cada grup ha d’aconseguir crear una obra d’art amb material que puguin trobar pel voltant (fulles, branques, algun paper, plàstic…). Un cop passat els 10 minuts de la prova es foto- grafia el resultat final de cada grup.

4. Apuntem amb gràcia. La meitat dels membres del grup es tapen els ulls i es col·loquen a una certa distància aguantant un got cadascú. L’altra meitat  es  col·loca  a  l’altra   banda  i  amb  una  xeringa  cada un han d’encertar dins del got de la persona que tenen davant.

5. Que el vaixell arribi a port. Per parelles, un es tapa els ulls i es lliga un cordill a la cintura amb un vaixell de paper que hi penja. A uns metres hi ha un recipient amb una mica d’aigua. L’altre membre de la parella ha d’anar donant indicacions a la persona que va amb els ulls tapats perquè arribi a la zona del recipient (port). Un cop s’ha arribat, amb moviments de cintura, s’ha d’aconseguir que el vaixell que li penja del cordill encerti dins el port. Després s’intercanvien els rols entre les parelles.

6. Aeuiou. Es fa una rotllana i es van passant un globus ple d’aigua men- tre van dient les lletres vocals A-E-I-O-U. Pot alternar-se el grau de dificultat jugant amb dues mans, amb una única mà, amb els peus…

Un cop realitzades les diferents proves, s’iniciarà la darrera part de l’activitat. Cada grup es reunirà per preparar una breu explicació en la que suggeriran què faran amb l’aigua que han mantingut després de tota l’activitat.

És interessant observar la diversitat d’idees que es generen, tals com:

 • Repartir-nos l’aigua per beure entre els membres del grup.
 • Buscar una planta, plantar-la en un lloc determinat i regar-la.
 • Mullar-nos perquè tenim molta calor.

Avaluació

Es suggereix fer l’avaluació tant pel grup d’infants com per l’equip de monitors i monitores. És important fer anàlisi dels coneixements previs, de la participació,de l'evolució, de l'assoliment d'objectius, de la dinamització de l'equip educatiu...

D’aquesta manera s’aconseguirà tenir  una valoració global, amb els encerts i els errors, i amb propostes de millora.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: