Guardians de pedres

Guardians de pedres
Autor: Bet Bartrina

Participants: Entre 8 i 20 (nombre parell).


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Exterior


Durada: 20 minuts.

Descripció:
Joc per fer en un espai exterior en què es treballa l'agilitat i els reflexes.

Objectius

Objectius per als monitors:

 • Potenciar el treball en equip entre els participants.
 • Incentivar la participació de tots els membres del grup.

Objectius per als infants o joves:

 • Coordinar-se amb els companys durant el joc.
 • Guanyar rapidesa per a traslladar un objecte pesant.
 • Mantenir l’atenció durant l’activitat.
 • Guanyar agilitat i reflexos mentre tenen cura del seu mocador.

Material necessari

 • Un mocador i una pedra per participant.

Introducció

Aquest és un joc per treballar en equip en què cada jugador ha de posar una pedra en el camp contrari sense que li prenguin el mocador que porta a la cintura per la part de l’esquena. 

Desenvolupament

Delimitarem la zona de joc perquè quedi ben clara per a tots els participants. Això ho podem fer marcant al terra els dos camps. Els camps han d’estar separats uns 20 metres.

Dividirem els participants en dos equips que quedin equilibrats físicament perquè la partida sigui més emocionant i cap equip tingui avantatge.

Quan el director de l’activitat fa un senyal, els jugadors i jugadores dels dos equips, amb un mocador lligat a la cintura per la part de l’esquena, van cap al camp contrari a deixar-hi la seva pedra.

Cadascú ha de vigilar que no li prenguin el seu mocador perquè si això passa ha de recuperar el mocador i tornar al seu camp per començar el joc de nou.

Cada pedra col·locada al camp contrari val 10 punts. Les pedres s’han de deixar al terra però no es poden llençar. Les pedres llençades no compten punts.

Al final d’un temps determinat es fa el recompte de punts i guanya l’equip que n’hagi fet més.
 

Variants:

Si la partida es fes massa llarga podem anar eliminant els jugadors que es queden sense mocador.

Si adaptem l’espai de joc també podem anar afegint normes com: desplaçar-se amb un peu coix, anar per parelles i un dels dos amb els ulls tapats...

Avaluació

 • Podem observar la relació que s’esdevé entre els companys de cada equip.
 • Ens servirà per saber com reaccionen els infants davant del resultat de la partida.
 • Si fem servir alguna de les variants proposades podem analitzar com s’ha treballat la confiança entre els membres de cada equip, quins són els infants més ràpids en desplaçar-se d’un espai a l’altre, quins companys s’ajuden entre ells...
 • És un joc que ens pot donar informació sobre quins són els rols de cada infant dins d’un equip de joc.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: