Informació o desinformació?

Informació o desinformació?
Autor: Xavi Villalvilla

Participants: Grup de 30 o menys.


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Sala interior


Durada: 1 hora

Descripció:
Reflexió sobre la informació que rebem cada dia a través de la xarxa i la seva credibilitat.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Ajudar a desenvolupar l’esperit crític dels joves.
  • Mostrar la importància de conèixer les fonts d’una informació.
  • Mostrar la capacitat d’influència dels mitjans de comunicació. 

Objectius per als infants o joves:

  • Desenvolupar l’esperit crític.
  • Conèixer exemples de desinformació a la xarxa.

Material necessari

  • Notícies d’exemple
  • Papers, bolígrafs, rotuladors

Introducció

Aquesta dinàmica vol mostrar als joves la importància d’analitzar i contrastar la informació que cada dia rebem a través dels mitjans de comunicació, internet o xarxes socials.

Desenvolupament

Els joves arribaran a una sala plena d’informació. A la taula central o en un mural podran veure titulars i notícies completes aparegudes en mitjans de comunicació i xarxes socials en els darrers anys. 

En primer lloc, el grup haurà de posar-se d’acord per separar les informacions que consideren reals i les que són falses. Un cop fet aquest primer anàlisi, disposaran d’uns 10-15 minuts més per poder consultar a la xarxa i contrastar les informacions mitjançant els seus dispositius mòbils o un ordinador/tablet facilitat per l’esplai/cau. 

Amb la classificació final feta pels joves, els monitors acabaran de situar cada notícia a la banda de cert/fals. 

Amb aquest primer exercici, els joves podran veure com la xarxa i els mitjans compten amb molta informació que, en molts casos, no és real, i que som nosaltres com a usuaris qui hem d’analitzar i comptar amb l’esperit crític necessari per saber com ens estem informant. 

Com a segona dinàmica, tots els joves consensuaran un tema o notícia sobre la qual tinguin informació. Ara seran ells els redactors, i hauran de fer un petit text amb el contingut que coneixen d’aquell tema. Un cop finalitzat, llegirem totes les peces per observar que, malgrat ser una qüestió que tots coneixen, hi ha diferències i matisos en les seves redaccions.

Avaluació

El primer i el segon exercici ens mostren una realitat que vivim a diari. Els mitjans de comunicació i les xarxes socials compten amb un gran volum d’informació que, com a receptors, hem de saber escollir, filtrar i contrastar.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: