Joc dels mariscals

Joc dels mariscals
Autor: Josep Roig Llaberia

Participants: Mínim 14 (7 grups de dos jugadors) i màxim 33, (10 grups de 3 participants). Ideal 21 participants distribuïts en 7 grups de 3 jugadors cadascun.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Habitació, menjador o aire lliure on hi càpiguen tots el jugadors i les seves cadires, disposades en una rotllana. Grups separats per 50 cm.


Durada: Entre 40 i 100 minuts, segons l'actitud i motivació del grup.

Descripció:
Joc dinàmic i ràpid, on l'objectiu és fer baixar de categoria als grups i pujar al seu lloc, tot dient una frase i fent o no certs moviments. Tot ha de ser sempre de forma molt coordinada i ràpida. Joc de sobretaula, dies de pluja, vora el foc, abans d'anar a dormir, etc.

Objectius

Objectius per als monitors:

 • Formar grups més cohesionats.
 • Disminuir individualismes negatius.
 • Integrar nousvinguts.
 • Fomentar la coordinació i cooperació per aconseguir un objectiu.
 • Incentivar la superació.
 • Aprendre a perdre.

Objectius per als infants o joves:

 • Divertir-se.
 • Aprendre a superar obstacles.
 • Millorar coordinació motora i verbal.
 • Desenvolupar estratègies de grup per no perdre el joc.

Material necessari

 • Cadires per a cada jugador
 • Fulls de paper i marcador
 • Cinta adhesiva

Introducció

Seguir les instruccions següents: 

1. Formar grups. Seure. 

2. Formar cercle, separant grups per 50 cm. Fer obertura del cercle d'un metre: "C" invertida. 

3. Assignar/escriure categories als llocs que ocuparan els jugadors: 1r grup categoria màxima "Generals", últim grup "Soldats". Important: després de 5 jugades de prova cal retirar els noms de les categories. 

4. Categories (7 grups x 2 jugadors): General – Coronel – Tinent –Sergent – Capità – Caporal – Soldat.

Desenvolupament

A. Verbal:

1. Es diu la frase que cada grup repetirà textual i simultàniament en veu alta i clara sense silencis ni variacions: "Nosaltres els (núm. 1) preguntem als (núm. 2) si hi ha cap novetat".

2. Resposta: "Nosaltres els (núm. 2) responem als (núm. 1) que no hi ha cap novetat i els preguntem als (núm. 3) si hi ha cap novetat". 

3. El núm. 1 correspon al grup que comença el joc i pot ser qualsevol. Núm. 2 correspon al grup que ha de respondre i núm. 3 al grup que s'elegeix per respondre de nou. 

4. Llavors els núm. 3 respondran: "Nosaltres els (núm. 3) responem als (núm. 2) que no hi ha cap novetat i preguntem als (categoria que vulguin) si hi ha cap novetat". 

5. Exemple de pregunta: Nosaltres els tinents preguntem als sergents si hi ha cap novetat. Exemple de resposta: Nosaltres els sergents responem als tinents que no hi ha cap novetat i preguntem als generals si hi ha cap novetat.

 

B. Motriu:

1. Les frases s'acompanyen de dos moviments: salutació militar (vènia) i aixecar-se de la cadira. Seran simultànies i es faran només per dirigir-se a una categoria superior. 

2. El grup que respongui actuarà en conseqüència, aixecant-se i saludant o no fent res segons la categoria de qui els interrogui. 

3. Sincronització: els participants de cada grup han d'estar agafats pels colzes (fer-se bracet) en tot moment i aixecar-se o no junts sempre que calgui. 

4. Pèrdua de les categories i dinàmica del joc: l'equip que no fa la vènia quan toca, respon descoordinat o s'equivoca en alguna paraula o moviment perd la seva categoria i baixa a l'últim lloc (soldats). D'aquesta manera, les categories pugen un lloc cap amunt cobrint la categoria que queda vacant. 

5. Dinamització del joc: tots els grups aspiren a ocupar el càrrec màxim, per tant intenten fer-los fora. Si els alts càrrecs es consoliden i costa molt de fer-los fora el monitor pot fer dues coses: 

a. Desfer tots els grups i formar-los fent pujar o baixar un membre de cada grup tres categories. 

b. Fer baixar els grups sencers tres categories.

Avaluació

Podem plantejar-ho com que no hi ha guanyador o bé que guanyi qui ocupa la màxima categoria durant més temps durant un temps establert. Si tenim més jugadors podem afegir més categories o bé mantenir les set categories però ampliar el nombre de participants de cada grup a 3 membres per cada categoria.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: