Joc de les espècies exòtiques

Joc de les espècies exòtiques
Autor: Jordi Sanjuan

Participants: Entre 5 i 25.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior o exterior.


Durada: 20-30 minuts.

Descripció:
Joc de punteria amb anelles que tracta de capturar exemplars d'espècies invasores sense malmetre les autòctones. Les espècies exòtiques que resulten invasores són un problema greu per als nostres ecosistemes i està a les nostres mans solucionar-ho!

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Transmetre nou coneixement d'una forma lúdica.

Objectius per als infants o joves:

  • Descobrir el concepte d'espècies exòtiques invasores i d'espècies autòctones.
  • Practicar la protecció del medi ambient.
  • Practicar la punteria i cooperar per a solucionar un problema.

Material necessari

  • Cartró
  • Tubs de paper higiènic o de cuina
  • Cola o cinta adhesiva

Introducció

Farem un taller amb tortugues de cartró. Algunes es poden pintar com tortugues de florida (amb les orelles vermelles i de la categoria exòtica invasora) i d’altres sense res (tortuga de rierol) o amb punts rodons grocs (tortuga d’estany), ambdues autòctones. A aquestes formes se’ls hi enganxa un tub de paper higiènic o paper de cuina en la part superior. Per últim, es retallen anelles que poden ser de diferents mides per complicar el joc.

Es pot fer amb altres espècies altament in- vasores com el cranc americà, el mosquit tigre, el musclo zebra, etc.

Desenvolupament

En un espai es disposen amb tubs de paper higiènic les figures escampades. La majoria de tortugues són exòtiques (tortuga  de  florida  i  tortuga  mossegadora)  i algunes poques tortugues autòctones (rierol, estany i mediterrània).

A l’inici es pot fer una mica d’introducció sobre la diferència entre una espècie exòtica (alòctona) i una espècie autòctona i del significat de que sigui invasora. Tot seguit, es divideixen els infants en equips. Des d’una distància s’han de tirar anelles per capturar les tortugues exòtiques, tot encertant-les sobre el tub. Cada tortuga exòtica capturada conta 3 punts. Però si per error es captura una tortuga autòcto- na, resta 5 punts!

Al final es fa un recompte de les tortugues exòtiques i autòctones que queden   i es valora si la solució ha sigut adequada o no. També si hem ajudat a capturar les tortugues exòtiques o també hem afectat a les poques autòctones.

Variants:

- Es poden fer anelles de colors, i també tortugues de colors.  Cada  equip  ha d’atrapar les exòtiques del seu co- lor, o bé del color d’un altre equip. També es pot fer  que  si  un  equip  tira una anella a una tortuga  d’un  altre grup li anul·la el punt, etc.

- Fer que la disposició inicial de les tortugues la posin elles i ells  per torns i per equips, complicant les posicions per a dificultar el tir.

Avaluació

Per saber si els objectius plantejats estan assolits analitzarem quin d'aquests aprenentatges han adquirit els nostres infants:

- Una tortuga exòtica arriba a un ecosistema de forma no natural.

- Una tortuga exòtica invasora té unes capacitats molt bones per adaptar-se a aquell espai i no té enemics naturals, augmentant  ràpidament en nombres i perjudicant les espècies autòctones.

- La causa de l’arribada de les espècies és humana, no és culpa de l’animal invasor.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: