Juguem la carta de la inclusió

Juguem la carta de la inclusió
Autor: Mauro Viader

Participants: Entre 5 i 8 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Asseguts al voltant d'una taula


Durada: 30 - 45 minuts

Descripció:
Joc de cartes per a treballar contra l'exclusió social

Objectius

  • Treballar l'empatia

Material necessari

  • Baralla de cartes espanyola
  • 2-3 cigrons per participant

Introducció

Originalment, aquest joc es diu “el Porc”, però està adaptat perquè es pugui jugar amb qualsevol joc de cartes que tothom conegui. La gràcia i la manera de treballar l'objectiu pedagògic està en la dinàmica dels eliminats.

Desenvolupament

  • A l'inici, cada participant té tres cigrons davant seu, visibles per a la resta de jugadors. Aquests cigrons representen les vides. El joc s'acaba quan només li queden cigrons a un jugador (el guanyador). Per arribar a aquesta situació es faran tantes rondes com calgui.

  • A cada ronda es pot jugar a un joc de cartes senzill i ràpid (per exemple, el Set i Mig); qui perd es descarta d'una vida.

  • I ara ve la variant divertida del joc: quan un jugador perd totes les vides, deixa d'existir. La resta de jugadors no pot parlar amb ell, ni mirar-lo ni fer res que delati la seva existència. Si algun jugador ho fa, li ha de donar una de les seves vides (encara que sigui la darrera) perquè el jugador existeixi i pugui seguir jugant. Mentre un jugador no té vides pot fer o dir el que sigui perquè la resta li faci cas, però no pot tocar les cartes ni a cap jugador.

Avaluació

Aquest pot ser un joc molt adequat per treballar temes com el bullying, la marginació o l'exclusió social. Com s'han sentit mentre jugaven? Com s'ha sentit el primer a perdre totes les vides? I quan ja era només un? Fem sentir així els altres, els amics o companys de l'esplai...?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: