Kin-ball

Kin-ball
Autor: Xavier Sànchez (publicat a la revista Estris 191)

Participants: Tres equips de quatre jugadors


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Exterior. Un quadrat de 28 metres de costat


Durada: Partits entre 30 minuts i 1 hora

Descripció:
Introducció a un esport poc conegut al nostre país

Objectius

  • Apendre els aspectes bàsics del kin ball (tàctica, tècnica i reglament)
  • Desenvolupar les habilitats motrius especifiques de l’esport
  • Aplicar els valors de cooperació, competició i respecte propis de l’esport

Material necessari

  • Una pilota gegant de 1,20 m. de diàmetre amb un pes d'1 kg.
  • Tres jocs de quatre petos (rosa, negre, gris).

Introducció

El KIN-BALL fou inventat per Mario Demers llicenciat en Educació Física l’any 1986, amb l’objectiu de promoure la salut, la cooperació, el treball en equip i l’esportivitat. Esta disenyat per que tothom tingui l’oportunitat de jugar i el seu sistema asegura que tots el equips obtinguin punts.

Desenvolupament

L'equip en possessió de la pilota (NEGRE) han de dir Kin Ball i el color de l'equip que s'ha interceptar (ROSA O GRIS).
- Quan sentis el teu color, el teu equip ha d'agafar la pilota abans que toqui el sòl.
- Si agafeu la pilota és el vostre torn de servir.
- Si no l'agafeu, els altres dos equips anoten un punt cadascun i el teu equip posa de nou la pilota en joc.
- Els jugadors que defensen han de formar un quadrat al voltant de la pilota mantenint una distància de 3-4 metres.
Aquest quadrat segueix els moviments de la pilota i cada jugador és responsable d’una cantonada del quadrat.

Principals regles

La recepció: Es pot jugar la pilota amb totes les parts del cos. A partir del momento en què hi ha tres 3 jugadors del mateix equip en contacte amb la pilota, no poden desplaçar-se. No obstant això, els jugadors en contacte amb la pilota poden pivotar sobre un peu.

La passada: Es pot passar la pilota a una altra persona per aconseguir guanyar terreny ràpidament.
Normalment, el jugador que ha fet la passada al seu equip serà el que faci el servei. Només es permeten 2 passes per jugada.

Puntuació: Sempre que un equip cometi una falta els altres dos equips aconsegueixen un punt cadascun.

Obstrucció: Quan un jugador bloqueja de manera intencionada a un adversari sense que hagi nomenat el seu equip s'anoten un punt els altres dos equips. En cas d’obstrucció involuntària es reprèn el joc per part de l'equip que va llançar

Avaluació

Mitjançant aquesta activitat els nens podran gaudir i apendre descobrint un esport poc conegut al nostre pais.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: