L'assassí del WhatsApp

L'assassí del WhatsApp
Autor: Carlos Muñoz Viso

Participants: Entre 5 i 25 (més participants seria molt caòtic).


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Irrellevant


Durada: Depèn de la partida

Descripció:
Adaptació del joc de rol conegut com “el llop” o “l’assassí del poble”. Amb el suport de l’aplicació WhatsApp o Telegram.

Objectius

  • Conèixer altres possibilitats per a whatsapp o telegram.
  • Veure els problemes de comunicació que es donen amb aquestes aplicacions.
  • Fer un bon ús de les aplicacions de comunicació i missatgeria.

Material necessari

  • Un smartphone per participant amb l’aplicació WhatsApp.

Introducció

Les TIC, els smartphones i les seves aplicacions han dotat la societat d’una possibilitat de comunicació en temps real molt avançada. Tanmateix, aquestes millores venen acompanyades de problemes, malentesos i confusions en la comunicació.

Desenvolupament

Hi ha moltes versions del joc del llop. Per aquesta proposta es jugarà a la versió més simple on hi ha un administrador de la partida, un assassí i el poble.
L’administrador crearà un grup de conversa amb tots els participants, a part enviarà un missatge privat a tots, comunicant-los el seu rol de poble o assassí. Posteriorment, donarà l’avís d’inici de la partida: “És de nit i el poble marxa a dormir”. En aquest punt tots els participants han d’escriure un missatge privat a l’administrador saludant-lo amb un “hola”, menys l’assassí qui li escriurà el nom de la seva víctima. Tot seguit l’administrador torna a adreçar-se al grup dient “El poble desperta, però aquesta nit un assassí ha matat a...” i diu el nom de la persona que ha mort. A partir d’aquí es succeeix la partida on el poble ha d’intentar esbrinar qui és l’assassí, posant-se d’acord entre tots per dir només un nom del possible assassí, i aquest ha d’intentar matar sense que el delatin.

Avaluació

Aquesta activitat no només inclou la part lúdica del propi joc sinó que proposa una anàlisi posterior amb els participants, on tractar els diferents factors que s’hagin succeït durant la partida relatius als problemes de comunicació per l’ús de WhatsApp o Telegram.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: