L'observador

L'observador
Autor: Gessamí Deu i Ruiz

Participants: Màxim 25 persones.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Camí estret (màxim 2 metres) envoltat de vegetació.


Durada: 20-30 minuts

Descripció:
Amb el joc de l’observador serem conscients de com la majoria de coses que ens envolten ens passen desapercebudes, sobretot si estem al medi natural!

Objectius

  • Distingir objectes artificials en el medi natural.
  • Relacionar els colors dels objectes amb la facilitat o dificultat de ser vistos.
  • Reconèixer la importància dels colors en el medi natural.
  • Millorar l’agudesa visual i la capacitat d’observació.

Material necessari

  • Deu objectes (grapadora, retolador permanent, tisores, pinzell de fusta, animals de goma...).

Introducció

El joc serveix per a complementar una descoberta del medi natural amb infants. Cal realitzar-lo en un camí estret i envoltat de vegetació perquè funcioni correctament.

Desenvolupament

Abans de començar l’activitat un de vosaltres amagarà deu objectes artificials a banda i banda del camí. Poseu-los per les vores o penjats dels arbustos vigilant de no amagar-los molt o massa amunt, no ha de ser molt difícil que els nens i nenes els vegin!
Després, explicarem al grup el funcionament del joc: farem una fila al començament del camí, sortiran d’un en un amb una distància d’uns 2-3 metres entre ells i caminaran en silenci mirant a banda i banda i comptant mentalment els objectes que vegin sense tocar, ni agafar, ni assenyalar res. Eviteu dir quants hi ha o quins són per a no condicionar-los.

Avaluació

Quan tothom hagi acabat l’itinerari, pregunteu quants han vist i quins recorden. Podeu comparar la seva agudesa visual amb la d’alguns animals: si han vist entre 0 i 4 objectes tenen vista de talp, entre 5 i 8 vista de gos i si n’han vist 9 o 10 vista d’àliga. Farem la reflexió de que tot i que sabien que hi havia objectes amagats no els han pogut veure tots... a la natura hi ha moltes coses que no veiem!
Desfarem el camí recollint els objectes i aprofitarem per parlar de quins colors han estat més fàcils de veure i quin significat tenen a la natura: camuflatge, alerta de perill, atracció d’insectes pol·linitzadors...

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: