L'ultimate

L'ultimate
Autor: Xavier Sànchez

Participants: 2 equips de 6 jugadors


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Exterior


Durada: 20 minuts cada part

Descripció:
Es tracta d’un esport col·lectiu en què es juga amb un disc volador. Hi competeixen dos equips que amb ràpids desmarcatges i precises passades intenten marcar el major nombre de gols a la zona d’anotació de l’equip contrari.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Gaudir d’una activitat física fent un exercici de complicitat jugant també amb els infants.

Objectius per als infants o joves:

  • Gaudir d’una activitat esportiva sense contacte i autoregulada per ells mateixos.


Material necessari

  • Frisbee de 165 grams.

Introducció

És un esport col·lectiu que es juga amb un disc volador o “frisbee”. Les regles del joc estan fonamentades en l’autoarbitratge i la no violència, ja que no hi ha d’haver contacte físic entre els jugadors.

Té similituds amb el rugbi per la rapidesa de desplaçaments i les zones d’assaig i, d’altra banda, també amb el bàsquet per poder pivotar sobre un peu.

Desenvolupament

Juguen dos equips de sis jugadors. L’equip que té el disc és l’atacant i l’altre defensa. L’objectiu de l’atacant és avançar mitjançant passades del disc entre els seus jugadors fins aconseguir marcar un gol a la zona de l’equip contrari. L’objectiu de l’equip defensor és interferir la passada de l’equip atacant per convertir-se en equip atacant.

Es marca un gol quan un jugador de l’equip atacant rep el disc dins de la zona d’anotació de l’altre equip, mitjançant un passada d’un membre del seu equip. Guanya l’equip que més gols aconsegueix.

Avaluació

Durant el joc podem observar com els participants s'autoregulen i adapten les normes del joc. Al final del joc podem preguntar als membres dels equips si coneixien aquest joc i si en sabem d'altres jocs que també utilitzen el disc volador.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: