La bústia de consultes

La bústia de consultes
Autor: Xavi Villalvilla

Participants: Equip de monitors.


Edats:
Monitors/es


Espai: Sala interior


Durada: 1 hora

Descripció:
Aquesta dinàmica és una bona eina que pot utilitzar el responsable de l’esplai per a involucrar tot l’equip de monitors en la presa de decisions i per establir criteris d’actuació per a futures situacions en les quals ens podem trobar en el dia a dia de l’esplai.

Objectius

  • Treballar la presa de decisions en equip.
  • Gestionar situacions complicades en diferents àmbits de l’esplai.
  • Enfortir la relació dels membres de l’equip de monitors.

Material necessari

  • Smartphone o reproductor d’àudio
  • Pissarra

Introducció

El responsable prepararà un seguit de missatges d’àudio emesos, suposadament, per monitors d’altres esplais. A cada àudio el monitor o monitora (fictici) exposarà una situació complicada amb què s’han trobat al seu esplai, i ens demanarà ajuda per resoldre-la o opinar sobre com caldria actuar.

Desenvolupament

Alguns exemples de situacions que poden contenir els missatges: 

  • Hi ha hagut una intoxicació a les colònies i cal decidir si es comunica de manera immediata als pares i mares, si es fa a la tornada i de quina manera.
  • Dos monitors han arribat a les mans durant una reunió i cal decidir com actuar amb ells.
  • Un monitor ha anat a una reunió de la parròquia i ha exposat una idea que no coincidia amb allò que s’havia acordat al consell de monitors. 

Durant la dinàmica, els monitors aniran escoltant els missatges, que poden haver arribat, per exemple, via WhatsApp al mòbil de l’esplai, i comentaran en grup cada situació per arribar a una decisió de grup que els sembli la més adequada. 

El resposable anirà guiant l’activitat i observant la veu de tots els monitors, els rols que s’estableixen i les decisions finals a les quals s’arriba.

Avaluació

Al final de l’activitat, el responsable valorarà les decisions preses i relacionarà cada resposta amb aspectes relacionats amb el projecte educatiu de l’esplai, per donar coherència a tots els criteris i decisions que han resultat de les situacions exposades.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: