La cursa del conte

La cursa del conte
Autor: Oriol Toro (publicat revista Estris 186)

Participants: Mínim 4, però com més participants hi hagi, més divertida serà l'activitat. També serà necessari un director de joc.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: El que dura el text, tot i que ho podem anar repetint a diferents velocitats, i el joc dependrà del nombre de participants.

Descripció:
L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants s’apropin i coneguin els personatges d’alguna història que vulguem treballar tot divertint-se, ja que s’hauran de moure i competir entre ells.

Objectius

  • Treballar en equip.
  • Conèixer els personatges d’una història.
  • Interessar-se per una lectura en concret.
  • Cohesionar el grup.
  • Desenvolupar la capacitat d’atenció.

Material necessari

  • El text d’un conte on apareguin diferents personatges, el nom dels quals es repeteix de forma reiterativa.

Introducció

Aquest joc és una competició on guanyarà aquell qui aconsegueixi primer descartar-se de totes les cartes que li han estat assignades.

Desenvolupament

Els infants seuen en rotllana. Acte seguit, es reparteixen entre els participants quatre targetes on hi ha el dibuix o la foto d’algun dels protagonistes. Cal que es facin fitxes repetides, però a l’hora de repartir-les cap participant no pot tenir-ne dues d’iguals.

Es comença a llegir un text escrit especialment per a l’ocasió i quan un infant sent el nom del personatge que li ha estat assignat ha de córrer a deixar la targeta corresponent al centre de la rotllana. Com que hi ha participants que tenen la mateixa fitxa, el primer participant que la deixi serà el que podrà descartar-se d’aquella fitxa. Els altres hauran de tornar a seure amb la fitxa que no han pogut deixar al cercle.

Es segueix llegint el text, i els participants aniran desfent-se de les seves targetes. El primer participant que aconsegueixi desprendre’s de totes guanya. Es pot acordar que hi hagi un segon jugador, o bé un tercer. O també, per tal d’incloure-hi a tothom, es pot acabar el joc quan tots els jugadors s’hagin quedat sense targetes.

Avaluació

Com que es tracta d’una activitat col·lectiva, és força recomanable que hi participi com més gent millor. És important que els participants tinguin respecte pels seus companys, ja que si no es poden acabar fent mal, i que desenvolupin l’activitat en silenci per tal de poder sentir la veu del narrador.

És interessant que en acabar l’activitat es repassi amb els infants quins personatges els han estat assignats i quin paper juguen dins la història narrada. Si la història es llegeix a posteriori, se’ls hi pot introduir explicant-los què representen els personatges dins la història que llegiran. 

L'espai ha de ser suficientment ampli per tal que tots els participants hi càpiguen asseguts en rotllana.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: