La diana

La diana
Autor: -

Participants: 10-15 persones


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Sala amplia


Durada: 10 minuts

Descripció:
Dinàmica per fomentar el treball en equip.

Objectius

 • Potenciar la cooperació i la participació conjunta.
 • Fomentar la cohesió de grup.
 • Treballar la capacitat de lideratge.

Material necessari

 • Mocadors
 • Cinta adhesiva
 • Una pilota de ping-pong
 • Ordinador
 • Projector
 • Imatge d'una diana.

Introducció

Es projecta la imatge d'una diana i els participants fan una filera, un darrere de l'altre agafant-se per les espatlles. Tots els membres del grup aniran amb els ulls tapats excepte l'últim. La primera persona de la filera portarà a la mà una pilota de ping-pong amb adhesiu per una banda.

Desenvolupament

La persona que no té els ulls tapats ha de dirigir la resta del grup que porta la pilota de ping-pong i fer que l'enganxi a la diana que s'ha projectat.

La persona que dirigeix no pot parlar i ha de dirigir el grup donant copets a l'espatlla del de davant; aquest oferar amb el del seu davant i així fins arribar a la primera persona de la fila.

El codi dels copets serà el següent:

 • Un copet a la dreta per girar a la dreta.
 • Un copet a l'esquerra per girar a l'esquerra.
 • Copets simultanis a dreta i esquerra per anar recte.
 • Copets al cap per indicar que cal enganxar la pilota.

Es col·loquen d'esquena a la diana projectada i comencen a caminar seguint les indicacions de la persona que dirigeix.

Per dificultar la tasca, poden haver-hi pbservadors que vagin cridant, per exemple, "no podreu", "no podreu"... 

Avaluació

El/la monitor/a preguntarpa als participants si han aconseguit l'objectiu. Què els ha ajudat, què no, com s'han sentit i què han après.

Cal que el/la monitor/a orienti cap a la reflexió i ajudi a destacar la importància del treball en equip. 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: