La màquina creadora de centres d'interès

La màquina creadora de centres d'interès
Autor: Xavi Villalvilla (publicat a la revista Estris 193)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: 1 - 2 hores

Descripció:
Dinàmica per a generar bones idees per a centres d’interès a l’esplai

Objectius

  • Generar idees per a propers centres d’interès de l’esplai
  • Treballar la creativitat de l’equip de monitors
  • Innovar en els centres d’interès del centre

Material necessari

  • Màquina
  • Targetes amb tots els elements
  • Bolígrafs per als monitors

Introducció

La creació d’un centre d’interès és un element clau per al bon funcionament del conjunt de les activitats del curs d’esplai, colònies, campaments, ruta, menjador, etc. Elaborar una bona història, amb personatges atractius, un fil conductor motivador i una ambientació potent depén en gran part de com l’equip de monitors idea i pensa aquest centre d’interès. Per això, us proposem una dinàmica que podem utilitzar a qualsevol reunió de monitors a l’hora de pensar el nostre proper centre d’interès.

Desenvolupament

El monitor responsable de l’activitat presenta a la resta de monitors la Màquina creadora de centres d’interès. Per a això és interessant que prèviament prepari amb material el que simularia una màquina. Podem fer-la amb una caixa, rètols, si volem posar-li llum per dins... creativitat totalment lliure.

Aquesta màquina disposa de molts elements que ens ajudaran a crear el nostre centre d’interès. En el seu interior, en diferents compartiments, trobarem diverses targetes amb els següents components: 

-Pel·lícules: un bon grapat de pel·lícules recents, atractives pels infants i joves, que puguin motivar un centre d’interès.

-Personatges: un conjunt de personatges actuals o antics que poden ser part de la nostra història.

-Objectes: un grup d’objectes que són interessants en qualsevol història amb misteri (tresor, missatge, cofre, llàntia...)

-Espais: diferents indrets on es podria desenvolupar el centre d’interès (castell, vila, l’espai, el mar, la lluna, el bosc...)

D’idees com aquestes en podem afegir d’altres, disposant al final d’un gran ventall de possibilitats per a la història que volem crear. A més, els monitors també tindran targetes en blanc per afegir les seves idees, personatges... i posar-ho tot en comú amb l’equip.

Un cop recollides totes les idees, els monitors poden opinar i expressar opcions que li agraden més o menys i anar configurant entre tots per quin tipus d’història, personatges, objectes, espais, ambientació... es decideixen fins a arribar al consens. Amb tot decidit, mancarà relatar del tot el fil conductor i les activitats que se’n poden derivar.

Avaluació

Aquesta es tracta d’una dinàmica d’exemple, però en poden haver d’altres per tal de sistematitzar o aportar eines per a la creació d’un centre d’interès.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: