La matrícula

La matrícula
Autor: Olga Barrera Nogueras

Participants: Mínim 8.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Obert


Durada: 10 minuts.

Descripció:
Joc competitiu per al qual hem d’intentar que no ens vegin la matrícula que portem enganxada al front.

Objectius

  • Cooperar amb el grup.
  • Crear una estratègia d’equip.
  • Treballar la resistència i coordinació del cos.
  • Divertir-se a través del joc.
  • Respectar l’opinió dels companys.

Material necessari

  • Etiquetes adhesives
  • Bolígraf
  • Dos tresors (pilotes, banderes...).

Introducció

Es dividiran els participants en dos grups i cadascun anirà a una zona diferent del camp, que serà la seva base. Prèviament, el monitor ha repartit les etiquetes i els bolígrafs, de manera que cada infant es farà la seva matrícula, que constarà d’una lletra i dos nombres (en el cas que els infants siguin petits es poden fer un dibuix). Un cop feta se l’enganxaran al front. Posteriorment, deixarà 2 minuts perquè cada equip amagui el seu tresor i pensi en l’estratègia que voldrà seguir.

Desenvolupament

Cada equip ha d’intentar arribar a la base contrària i agafar el tresor de l’altre equip. Per arribar a la base contrària, cada infant ha d’intentar evitar que els jugadors de l’altre equip li diguin la seva matrícula (aquesta es pot amagar amb algun company, fer front amb front, amb diferents estratègies però sense possibilitat de poder amagar-la amb la mà). Si un company de l’altre grup diu la matricula d’un jugador, aquest ha de tornar a la seva base i tornar a iniciar el joc des d’allà. Un cop algú aconsegueix agafar el tresor contrari, ha de portar-lo a la seva pròpia base. En el cas que tornant a la base amb el tresor un company de l’equip contrari digui la matrícula del jugador, aquest l’ha d’entregar i es torna a amagar.

Avaluació

Un cop finalitzat el joc es pot reunir el grup per posar en comú l’experiència.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: