La Portera

La Portera
Autor: Publicat a la revista Estris núm. 171

Participants: A partir de 3 participants


Edats:
Petits (4 - 8 anys)


Espai: Aquest joc es pot fer tant en un espai obert com en un espai tancat. El més important és que l'espai ha de ser prou gran perquè els participants es puguin veure les cares mentre estan a la rotllana.


Durada: 10 minuts

Descripció:
Aquest joc es pot fer amb infants de totes les edats. Només cal que imitin tot el que els indiqui el monitor. Joc de repetició.

Objectius

  • Trencar el gel entre els participants.
  • Saber seguir les indicacions de l’educador.
  • Perdre la vergonya.

Material necessari

  • No es necessita cap material específic.

Introducció

Per realitzar aquest joc cal que tinguem present que els infants faran tot allò que els indiquem perquè el nostre paper de model a seguir s’accentua.

Al començament, potser, hi haurà algun infant a qui li costarà començar a jugar, però a mesura que el joc avanci s’hi afegirà.

Desenvolupament

Es col·loquen tots els jugadors fent una rotllana a peu dret al costat de l’educador, que és qui donarà les indicacions corresponents.

Els nens i nenes hauran de fer i dir el mateix que faci i digui el monitor.

Si el monitor diu: Pujo l’escala! , els infants seguidament diran: Pujo l’escala! I gesticularan els mateixos moviments que hagi fet l’educador.

Després de cada pausa de l’educador és quan els infants han d’imitar-lo.

El text que caracteritza el joc és el següent: 

Monitor: Pujo l’escala!

Infants: Pujo l’escala!

Monitor: Truco a la porta!

Infants: Truco a la porta!

Monitor: I la portera em demana

Infants: I la portera em demana

Monitor: I vostè, què vol?

Infants: I vostè, què vol?

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo venc mitges

Infants: Jo venc mitges

Monitor: i mitjons

Infants: i mitjons

Monitor: i calçotets

Infants: i calçotets

Monitor: i pantalons

Infants: i pantalons

Monitor: camises de llana

Infants: camises de llana

Monitor: i barrets de cotó

Infants: i barrets de cotó

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo?

Infants: Jo?

Monitor: Jo no vull res de tot això!

Infants: Jo no vull res de tot això!

Monitor: Truqui a la porta del costat!

Infants: Truqui a la porta del costat!

Al mateix temps que el monitor diu la frase o la paraula gesticula allò que fa.

Els infants han de fer el mateix.

El primer cop es fa normal, però la resta de vegades el monitor pot anar canviant el rol: pot fer-ho com un pinxo, com una persona trista, cantant, en una altra llengua, parlant cada cop més ràpid, etc.

Avaluació

Aquest joc serveix per tornar a la calma, en un moment determinat, i perquè els infants aprenguin a concentrar-se i seguir, correctament, les indicacions del monitor.

És un joc molt agraït de fer, sobretot, amb infants petits: de 3, 4 i 5 anys.

Si el grup d’infants és d’edat més avançada, també pot ser un dels jugadors qui doni les indicacions; aleshores, poden treballar la seva iniciativa i imaginació.

D’aquesta manera, s’allarga el joc i els infants poden mostrar-se tal i com són.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: