Micro arquitectures imaginàries

Micro arquitectures imaginàries
Autor: Rafael Haro

Participants: Fins a 10 participants.


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Pot ser interior o exterior però es necessiten taules per a treballar.


Durada: Entre 2 i 3 hores, tot i que es podria ampliar a més d'una sessió.

Descripció:
Taller d'expressió plàstica per a treballar la creativitat i la percepció de l'espai urbà a partir de la construcció de maquetes d'edificis.

Objectius

 • Treballar la creativitat a partir de l'atzar i de formes geomètriques bàsiques.
 • Percebre i entendre les formes de l'entorn a partir del volum i l'espai.
 • Treballar tècniques concretes: planxa de fang, construcció de maquetes amb porexpà, textures a partir de diferents materials, etc.

Material necessari

Necessitarem un material general per a realitzar l'activitat:

 • Folis (1 per cada infant).
 • Llapis.
 • Regles.
 • Dos daus.
 • Témperes o acrílics per a pintar el treball un cop acabat.
 • Pinzells i pots per a l'aigua.
 • Plats de plàstic per a fer barreges de colors.
 • Palets, branquetes, i qualsevol material per a decorar la nostra maqueta.

I un altre d'específic segons la tècnica que fem servir:

a. L'activitat es pot realitzar a partir d'un treball amb pastes: fang, plastilina, etc. En aquest cas, necessitarem també:

 • Fang.
 • 1 corró.
 • 2 llistons de fusta per a fer les planxes de fang.
 • Estris per a treballar el fang o ganivets de plàstic. 

b. O a partir de materials rígids com el cartró, cartró ploma, porexpà, etc. En aquest cas, necessitarem també:

 • Cartró gruixut o planxa de porexpà.
 • Retalls de cartrons o trossos de porexpà reciclats.
 • Cola blanca.
 • Ganivets de plàstic.
 • Tisores.
 • Cinta adhesiva de paper.

Introducció

En primer lloc, dibuixem entre 5 i 8 línies sobre un foli. Poden ser rectes, circumferències senceres o part de les circumferències. Per a fer-ho podem fer servir regles i objectes circulars com a plantilla.

Desenvolupament

Quan cada infant hagi dibuixat les seves línies, començarem a donar alçades a les parets dels nostres edificis i ho farem gràcies a l'atzar. El monitor farà 5 tirades de 2 daus i l'alçada de les parets serà la suma resultant de la tirada. Cada infant pot triar a quina línia o a quin punt d'una línia del dibuix li dóna el valor de la tirada, i així anem determinant les alçades de les parets del nostre edifici. Podeu fer tantes tirades com línies han dibuixat o una o dues menys per deixar algunes línies sense valor i per tant, sense alçada.

Determinades les alçades, comencem a construir les parets. Depenent del material que fem servir, haurem de variar lleugerament alguns del següents passos:

-Si ho fem sobre planxa de fang o plastilina, repassem les línies del foli a la planxa amb un punxó i ja podem començar a pujar les parets, a sobre de cada línia.

-Si fem servir altres materials com cartró, poliestirè expandit (porexpà), etc., podeu calcar les línies del foli amb paper de calcar o directament enganxar el foli sobre la superfície.

Per poder enganxar les parets assegureu-vos que feu servir una cola o adhesiu adient perquè no caiguin.

Quan acabem de pujar parets podem començar a cobrir espais fent teulades, sostres, portes, finestres, vidrieres, etc. a partir de les formes que ens suggereixin les parets de la nostra construcció. També podem decorar l'interior i els voltants de la casa. Si fem servir pastes o fang hi podem posar palets per a fer les bigues del sostre, palletes de beguda, palla... Si ho fem amb cartró o poliestirè expandit, hi podem afegir cartolines de colors, tela de sac.. Si ho hem fet amb fang o amb un cartró gruixut, un cop seca l'estructura podem pintar-la amb témperes de colors o acrílics, molt adients per a pintar a sobre del porexpà.

Avaluació

Afavorim el treball creatiu i potenciem l'observació de l'entorn i la relació entre els membres del grup. Acabades les maquetes, podem exposar-les en conjunt formant una ciutat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: