Mocador i Mataconills = Mocaconills

Mocador i Mataconills = Mocaconills
Autor: Cristian Almanzor

Participants: Dos grups d'igual nombre de jugadors a banda i banda.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Pista diàfana de 20x10 metres aproximadament


Durada: 20 minuts.

Descripció:
Situació inical igual que al joc del mocador però amb dues pilotes al mig del camp. Els jugadors que surten han de puntuar llençant-se la pilota l'un a l'altre.

Objectius

  • Conèixer la possibilitat de crear jocs a partir d'altres jocs.
  • Desenvolupar habilitats motrius bàsiques. Llançaments.
  • Gaudir d'una activitat lúdica i motriu.

Material necessari

  • Dues pilotes de plàstic tou o escuma.

Introducció

A partir de jocs molt coneguts pels nostres infants podem elaborar altres jocs o activitats lúdiques triant les característiques que més ens interessi treballar. El cas dels Mocaconills agafa elements del joc del Mocador i del Mataconills per fer un joc nou i igual de divertit que els altres dos.

En una situació inicial, es divideix el grup en dos equips amb el mateix nombre de jugadors a banda i banda. Cada equip es situa a uns deu metre de la línia central, on està el dinamitzador del joc i dues pilotes d'escuma (una per cada equip) separades uns tres metres l'una de l'altra.

Un cop cada jugador s'ha numerat comença el joc.

Desenvolupament

El dinamitzador dirà un número en veu alta. Els dos jugadors que tinguin aquell número hauran de sortir ràpidament a agafar una de les dues pilotes. Quan la tenen, han de ser ràpids i fer un llançament contra el jugador de l'equip contrari abans que ell ens pugui tocar amb la seva. En cas de tocar-lo, haurà guanyat un punt pel seu equip i es tornarà a començar.

Cada jugador només disposa d'un llençament, així que, si falla, haurà d'esquivar el llançament del jugador contrari sense possibilitat de fer un segon intent.

Per puntuar hem de tocar amb la pilota el jugador contrari o agafar a l'aire la pilota que ell ens tiri. Podem córrer amb la pilota a les mans i hi ha un temps límit d'uns 20 segons per fer els llançaments.

Com a variant, es pot dir més d'un número alhora. En aquest cas, els del mateix equip s'hauran d'ajudar per tocar amb la pilota a algun dels de l'altre equip abans de ser tocats.

Avaluació

Comentarem el desenvolupament del joc i quina ha estat la reacció de l'equip guanyador i també la del perdedor en cas de que n'hi hagin. 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: