Ordenem-nos!

Ordenem-nos!
Autor: Raquel Dolado (recurs publicat a la revista Estris 187)

Participants: Entre 10 i 15 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 20 minuts

Descripció:
Sovint, quan un infant amb discapacitat intel·lectual entra a formar part d’un grup, la tendència de la resta de membres és relacionar-s’hi segons la característica que defineix la seva discapacitat. Aquesta dinàmica pretén ajudar a veure i reflexionar entorn de la tendència a etiquetar aquests infants dins d’una classificació i sensibilitzar els companys per evitar situacions de rebuig o aïllament social cap a ells.

Objectius

  • Sensibilitzar sobre la diversitat.
  • Experimentar el que un pot sentir quan se’l situa dins d’un grup tenint en compte una única característica.
  • Reflexionar sobre els riscs de les classificacions.

Material necessari

  • No és necessai cap material específic

Introducció

El monitor o monitora intentarà amb aquesta dinàmica, sensibilitzar els infants vers la diferència i evitar situacions de rebuig o d'aïllament social cap a ells.

Desenvolupament

Tots els participants estan drets i posats en rotllana i se’ls demana que s’ordenin per: 

  • alçada 
  • data de naixement 
  • número de sabates 
  • inicial del nom 
  • grau d’intel·ligència 

Es fa una reflexió sobre la tendència a classificar les persones en funció de determinades característiques i s’alerta que això pot ser negatiu perquè fa perdre de vista la persona en la seva totalitat. També es posen de manifest els diferents tipus d’intel·ligència i la tendència a sobrevalorar-ne un per damunt dels altres.

Es reflexiona sobre el fet que classificar estigmatitza, que el grau d’intel·ligència no és una classificació de persones, sinó d’un estat de salut i cal destacar que les persones no s’han de reduir a una característica, etc.

Avaluació

Els monitors poden fer una avaluació final de tot plegat i els participants poden explicar com s’han sentit.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: