Pare Nostre (III)

Pare Nostre (III)
Autor: Pare Enric Puig i Jofra, SJ

Edats:
Petits (4 - 8 anys) Mitjans (9 - 11 anys) Grans (12 - 15 anys) Joves (16 - 18 anys) Monitors/es

Descripció:
Pregària Pare Nostre (III)

Pare Nostre!
Jo sóc fill teu i germà de tothom.
Tu estàs amb tots nosaltres.
Sigui lloat, adorat i respectat el teu Nom.
Sigui sempre amb nosaltres el teu Esperit,
d’amor, de bondat i de pau.
Ajuda’ns a fer el que tu vols,
sempre i en tot lloc.
Perdona’ns el mal que fem
als nostres germans.
Ensenya’ns a perdonar els altres
com ho fas tu.
Ajuda’ns a esforçar-nos a ser bons
i allunya’ns del mal, de la malaltia,
de l’odi i de l’enveja.

Amén.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: