Passa'm el joc!

Passa'm el joc!
Autor: Ignasi Àvila

Participants: 2 o més


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Indiferent


Durada: 15 minuts aproximadament

Descripció:
Aquesta és una dinàmica que pretén portar el joc a una nova dimensió i fer descobrir als participants les possibilitats de poder idear jocs i activitats sense necessitat d’excessius béns materials. Està pensada sobretot per a grups de joves o, fins i tot, de monitors i monitores.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Educar en l’austeritat

Objectius per als infants o joves:

  • Desenvolupar la creativitat
  • Treballar en grup
  • Expressar idees verbalment


Material necessari

  • Un parell d’objectes del quotidià no relacionats amb cap joc (per exemple: una cantimplora, un paquet de mocadors, un clip, un llapis…). És aconsellable evitar les pilotes.

Introducció

Des d’un inici, a l’espai hi ha un seguit d’objectes del quotidià. Tant hi fa la quantitat, però com menys millor. 

Desenvolupament

Els participants es col·loquen per parelles o grupets i ordenadament s’acosten als objectes. Amb cinc minuts com a màxim han de pensar un joc breu per la resta de participants que inclogui els objectes que tenen. La gràcia és pensar jocs originals, adaptant jocs coneguts o inventant normes noves. Un cop el tenen, l’expliquen a la resta. Tot seguit l’apliquen tots. A continuació, una altra parella o grupet s’encarrega d’idear un altre joc diferent, que al seu temps explicaran als altres i el jugaran tots junts.

Avaluació

Sempre que sigui possible, és interessant la figura d’un “secretari” que anoti els diferents jocs que van sorgint dels objectes, per recollir i fer tangible la gran quantitat d’opcions que entre tots som capaços de pensar. És una dinàmica útil per fer una mena de brainstorming (pluja d’idees), que ajuda a generar moltes idees i crea un ambient innovador i creatiu.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: