Passar la frontera

Passar la frontera
Autor: Josep Vilaró (publicat revista Estris 188)

Participants: Entre 12 i 16 persones


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Exterior


Durada: 15 minuts

Descripció:
Un joc que requereix velocitat i agilitat, però també capacitat d’organització i estratègica

Objectius

 • Potenciar el treball en equip.
 • Treballar l’estratègia grupal.
 • Acceptar les diferències entre els companys.
 • Treballar la velocitat de reacció.
 • Treballar la coordinació i agilitat.
 • Potenciar l’expressió corporal.

Material necessari

 • Cèrcols
 • Pitrals
 • Cons
 • Una pica
 • Dues o tres pilotes o material tou

Introducció

S’han de fer dos equips amb el mateix nombre de components i intentar que estiguin anivellats tant d’aptituds físiques com cognitives. Fets els equips, els podem diferenciar posant pitrals a un d’ells.
Per poder jugar, dividirem el camp en dues parts: una més petita, d’uns 10 m de llargada per tota l’amplada de la pista, i una altra que ocuparà la resta de la pista o camp. A la petita, s’ha de posar una línia amb guix al terra o uns cons per saber d’on sortiran els membres de l’equip atacant. A la part més gran, on hi ha l’equip defensor, es posaran uns 5 o 6 cèrcols on els atacants podran quedar-se sense ser eliminats i una pica al final de tot.

Desenvolupament

Els atacants, d’un en un, parteixen de la zona petita i han de creuar el camp contrari, donar la volta per darrere de la pica i tornar al seu camp. Si en alguna ocasió es veuen en perill, poden refugiar-se en un dels cèrcols.
L’equip defensor es reparteix per tot el seu camp i tindrà una o dues pilotes petites, segons el nombre de participants. Amb aquesta pilota, els participants d’aquest equip poden eliminar els atacants que entrin al seu camp. Com? S’aniran passant la pilota entre els defensors i, quan tinguin un atacant a l’abast que no estigui dins del cèrcol, l’hauran de tocar amb la pilota. Si el toquen, queda eliminat i ha de tornar al seu camp. Els defensors no poden córrer amb la pilota a les mans i no poden llançar-la per eliminar un atacant.
Quan tots els atacants han intentat passar i creuar la pica, es canvien la tanda i els rols: els atacants passen a ser defensors i viceversa.

Avaluació

Es puntua de la manera següent:

 •  Per cada atacant que passa i aconsegueix creuar la pica, així com tornar al seu camp sense ser eliminat ni parar en cap cèrcol per salvar-se: l’equip suma 3 punts.
   
 • Per cada atacant que passa i aconsegueix creuar la pica, així com tornar al seu camp, però s’ha de parar en un cèrcol o més: l’equip suma 1 punt.
   
 • Si algun atacant entra en camp contrari i és tocat amb la pilota, és eliminat i en aquella tanda no pot sumar punts. 

El joc es pot acabar quan els monitors vulguin, però cada equip ha d’haver fet el mateix nombre de tandes d’atacant i de defensor. Es fa la sumatòria de totes les tandes i l’equip amb més punts és el vencedor.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: