Pintem emocions

Pintem emocions
Autor: -

Participants: Indiferent


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Una sala o al pati


Durada: 1 hora i 30 minuts

Descripció:
Els nens elaboraran el seu particular arc de Sant Martí de les emocions.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Ajudar a desenvolupar la competència emocional dels infants.
  • Acompanyar els infants al llarg del seu itinerari emocional.

Objectius per als infants o joves:

  • Adquirir un bon coneixement de les pròpies emocions.
  • Aprendre a identificar les emocions dels altres.
  • Ampliar el seu vocabulari d’emocions.


Material necessari

  • Paper de mural
  • Pintures i ceres de tots els colors

Introducció

Es demanarà a cada nen que triï els seus tres colors preferits. En un paper hauran d’explicar, utilitzant un d’aquests colors, perquè són els colors que més li agraden. De la figura en sortiran tantes fletxes com emocions hem relacionat amb aquest color i escriurem el nom d’aquestes emocions. 

Una vegada tinguem totes les emocions recollides es proposarà als nens realitzar un mural abstracte que representi el nostre propi arc de Sant Martí de les emocions.

Desenvolupament

Cada nen haurà d’explicar a la resta de companys i monitors quin són els colors que ha triat i amb quines emocions els relacionen. Seria molt interessant que els monitors també poguessin explicar quins colors han triat per tal de poder ampliar el llistat d’emocions que vagin apareixent. Així, es posarà de manifest el gran ventall d’emocions que existeixen i la importància de reconèixer tant les pròpies emocions com les de la resta de companys. També es dibuixaran diferents figures geomètriques al mural que pintarem. Entre tots es triarà un títol per posar a la composició artística. El mural quedarà exposat al centre.

Avaluació

Al finalitzar l’activitat es realitzarà una petita dinàmica per tal que els infants s’adonin de quines emocions es poden relacionar.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: