Pintem mandales!

Pintem mandales!
Autor: Lorena Medel (recurs publicat a la revista Estris 177)

Participants: 20 participants com a màxim


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: No hi ha un temps predeterminat, ja que el ritme de cada infant és diferent i com que es tracta d'una activitat de relaxació no hi pot haver un mínim de temps establert.

Descripció:
La dinàmica consisteix a pintar una mandala amb l’objectiu de relaxar-se. Mentre duri l’activitat cal triar un tema per fer una reflexió.

Objectius

  • Treballar la relaxació i la calma.
  • Potenciar la creativitat i la imaginació.
  • Reflexionar sobre un tema durant l’activitat.
  • Evitar la distracció i la dispersió.

Material necessari

  • Mandales
  • Colors
  • Rotuladors

Introducció

L’infant ha de tenir la possibilitat de triar la mandala que més li agradi, aquella que més li hagi cridat l’atenció; per tant, l’educador ha de disposar d’un ventall ampli de mandales.

Abans de començar l’activitat és important que l’infant i el monitor observin el seu estat interior i que ho facin també en finalitzar. Amb uns minuts de dedicació per fer l’observació serà suficient.

La paraula mandala significa “imatge organitzada al voltant d’un punt central”. Els nens les dibuixen espontàniament, ja que és l’expressió de la unitat del seu ésser.

Darrerament s’ha observat que el nombre d’alumnes neguitosos, esverats, dispersos, hiperactius, etc. és cada vegada major.

Desenvolupament

Aquesta dinàmica permet tant a l’infant com al monitor adquirir les millors condicions de calma i atenció per a la concentració. 

L’infant ha de triar un tema per fer la reflexió mentre s’estigui pintant la mandala. 

L’infant no pot ser molestat mentre duri l’activitat. Ha de situar-se en un lloc tranquil i assegurar-se que ningú no el molestarà.

Ha de disposar d’una gamma àmplia de colors per poder pintar-la al seu gust.

L’infant pot transformar el dibuix al seu gust i afegir-hi tots els elements que desitgi.

Si el tema triat per fer la reflexió és comú a tot el grup, es pot debatre en acabar de pintar la mandala.

Es recomana començar a pintar des del centre cap enfora.

Avaluació

Individualment o col·lectivament es pot debatre sobre com s’ha sentit cada infant abans, durant i en acabar de pintar la mandala. És a dir, caldrà que els nens expressin els seus sentiments envers l’activitat.

També es pot comprovar si s’han assolit els objectius plantejats prèviament.

Alguns dels valors que s’han treballat amb aquesta dinàmica han estat els següents: pau, llibertat, lluita i esforç, etc. 

Comentaris 

  • També es pot complementar l’activitat deixant que els infants dibuixin la seva pròpia mandala.
  • Aquesta activitat la poden fer tant infants com adults.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: