“Piulades” per canviar el món!

“Piulades” per canviar el món!
Autor: Monitors del Grup d'Esplai Parroquial Vilafranca

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior o exterior tranquil.


Durada: En funció des participants.

Descripció:
Dinàmica per crear un debat crític entre els joves sobre temes desconeguts que haurien de ser d’interès social i malauradament no ho són.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Conduir la gestació de la reflexió sobre un tema en concret.
 • Gestionar situacions complicades en diferents àmbits.
 • Observar i identificar el pensament del grup.

Objectius per als infants o joves:

 • Generar un espai de reflexió i de respecte entre els companys.
 • Expressar lliurement i de forma constructiva les seves opinions.


Material necessari

 • Notícies sobre les quals reflexionar
 • Bolígrafs i post-its per cada participant
 • Núvol de cartolina on enganxar les “piulades” o reflexions

Introducció

Així com Internet és un espai on es comparteixen pensaments personals, nosaltres, des de les responsabilitats que tenim, hem de reflexionar i lluitar en la construcció d’un futur millor per a tothom. Totes les nostres idees, si són constructives, són igual d’importants, totes poden millorar la nostra societat.

Desenvolupament

 • Un cop reunit el grup es llegirà una notícia d’actualitat i de poca ressonància; una notícia que per diversos motius no ha tingut gaire espai als mitjans de comunicació.

 • Feta la lectura de la notícia s’obrirà un debat (dinamitzat pel monitor/a) comentant certs aspectes d’aquesta. La conclusió a la que voldríem arribar seria que som nosaltres els qui hem de canviar el món i que les nostres inquietuds i idees no ens les hem de quedar per nosaltres, sinó que les hem de compartir.

 • Com es comparteixen les idees avui? A través d’Internet. El millor exemple és el Twitter. Per tant, la dinàmica consistirà en repartir a cada jove un bolígraf i un post-it on hi podrà reflectir la seva conclusió personal, en un màxim de 140 caràcters: amb el seu missatge, idea, compromís per canviar i millorar el nostre món, etc.  

Avaluació

Finalitzarem la dinàmica tot compartint les nostres reflexions finals i enganxant els post-its a un núvol. El núvol simbolitza Internet, el missatge una piulada.

(Activitat realitzada durant  la dinàmica de l’Eucaristia de la TrocaJove 2017).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: