Quadrats cooperatius

Quadrats cooperatius
Autor: Carles Porrini (publicat a la revista Estris 189)

Participants: Màxim 30 participants


Edats:
Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: 1 hora

Descripció:
L’activitat proposada és un joc dirigit on es pretén que els joves experimentin diferents fases en un procés de resolució (competitivitat, frustració, col·laboració i cooperació)

Objectius

  • Desenvolupar la competència de regulació emocional.
  • Reflexionar sobre les respostes davant dels conflictes.
  • Adquirir habilitats d’enfrontament a situacions de frustració.
  • Valorar la cooperació.

Material necessari

  • 4 sobres amb 8 fitxes geomètriques que configuren un quadrat (1 de cada color).
  • 1 model de quadre.
  • Si és possible una pissarra.

Introducció

S’organitzen quatre grups. A cadascun se’ls facilita un sobre que conté vuit peces de colors diferents. L’objectiu és aconseguir un sol quadrat utilitzant totes les peces. Les normes són:
1. No es pot parlar en cap moment. No s’admeten preguntes.
2. A la senyal, hauran d’obrir els sobres i utilitzar totes les peces per assolir l’objectiu.

Per fer que els joves visquin les fases proposades cal:

• Abans de l’explicació situar els quatre grups ben apartats els uns dels altres.
• L’inici de la dinàmica es realitzarà amb un crit fort de “JA”.
• Cap dels sobres disposarà de les peces necessàries.
• Un cop explicada la dinàmica l’educador/a deixarà a la pissarra un model resolt.
• Si s’escau, es facilitaran pistes amb la intenció que comprenguin que s’han d’aixecar i intercanviar peces entre grups.
• Quan han acabat els quatre grups es tornen a revisar les normes i s’emfatitza l’objectiu d’un sol quadrat.

Desenvolupament

Un cop explicat el joc, el monitor o monitora observarà el desenvolupament de l’activitat. Possibles pautes d’observació:

• Com reaccionen quan es crida “JA!”?
• Algú se n’adona de la pista?
• Quines reaccions tenen davant la frustració?
• Com gestionen l’intercanvi de fitxes entre grups?
• Els grups que acaben el seu quadrat què fan?

Avaluació

És important crear un espai d’intercanvi comentant els aspectes destacats que s’han recollit i relacionar-ho amb les reaccions que tenen davant dels conflictes quotidians.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: