Quant saps?

Quant saps?
Autor: Redacció (recurs publicat a la Revista Estris 169)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Monitors/es


Espai: Sala interior amb taules


Durada: 1 - 2 hores

Descripció:
Concurs per a esbrinar les necessitats formatives de l’equip de monitors

Objectius

 • Conèixer les necessitats formatives que tenim com a monitors
 • Observar en quins aspectes tenim més coneixements o recursos per aplicar a l’esplai

Material necessari

 • Targetes amb preguntes
 • taulell del concurs
 • materials que poden requerir les proves (jocs, tallers, animacions...)

Introducció

Abans de planificar la formació dels monitors de cara al curs que comença és interessant conèixer primer quines necessitats formatives tenen per tal de buscar els cursos adients. Una dinàmica interessant pot ser fer un concurs on els monitors mostraran les seves habilitats relacionades amb coneixements aplicables a l’esplai.

Desenvolupament

El dinamitzador de l’activitat prepararà un taulell del concurs, que pot ser molt similar al del conegut Trivial. És interessant que es jugui de forma individual per tal de conèixer les necessitats de cada monitor. Cada monitor tindrà una fitxa amb la qual superarà caselles i anirà sumant formatgets a la seva fitxa. 

Les categories que plantegem són:

 • Jocs
 • Tallers
 • Decisions imminents
 • Debats pedagògics de l’ideari
 • Debats pedagògics del projecte educatiu
 • Animació i danses 

Quan un monitor caigui a les caselles de Jocs, Tallers o Animació i danses la es trobarà diverses modalitats de pregunta. Una opció pot ser una pregunta teòrica sobre alguna joc, taller o animació i dansa amb diverses respostes, de les quals haurà de triar-ne una. L’altra, més dinàmica, requerirà que el monitor hagi de fer un joc, taller i animació plantejat amb els monitors, si el coneix. En cas contrari, no superarà la prova. 

La casella de decisions imminents posaran el monitor en una situació límit amb els infants o el propi equip de monitors i ell haurà de prendre en menys de 30 segons la decisió correcta. Si la resta de l’equip considera adient la resposta superarà la prova. 

A debats pedagògics de l’ideari i el projecte educatiu es plantejarà una qüestió relacionada amb aquests dos documents i el monitor haurà de dir la resposta correcta que té coherència amb el que diuen. En cas contrari, no superarà la prova i caldrà aclarir-li la resposta.

Avaluació

Així, un cop vagin superant les proves i sumant formatgets tindrem un guanyador final. A més, i el més important, podrem veure en quines disciplines o matèries relacionades amb l’esplai tenim més necessitats, i amb això podrem aclarir una mica més quin tipus de formacions volem planificar durant el curs.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: