Quants mapes del món coneixes?

Quants mapes del món coneixes?
Autor: Roger Luna i Castillo (recurs publicat a la revista Estris 169)

Participants: Entre 10 i 20


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Adequat per a la projecció/exposició dels mapes.


Durada: 1h -1h 30 min

Descripció:
Joc de reflexió que pretén introduir el concepte d’educació per al desenvolupament tot posant sobre la taula les desigualtats econòmiques del nostre planeta.

Objectius

  • Adquirir una visió mundial i globalitzada sobre el comerç i el consum.
  • Identificar quins territoris intervenen en cada esglaó de l'escala productiva: qui produeix i qui consumeix.
  • Identificar on es troba la riquesa natural, la productiva i l'econòmica.
  • Identificar externalitats del sistema: qui les pateix?

Material necessari

  • Mapes del món en PDF (oferir visualment al conjunt del grup: en pòsters a les parets, projectats o en transparència). www.worldmapper.org

Introducció

Es mostren els mapes al grup d’infants de manera ordenada i alguns per parelles. És important no només analitzar els mapes, sinó també les estadístiques i els quadres dels països que més intervenen i els que menys.

Desenvolupament

Mapa 1: per començar amb un material que tothom coneix. 

Mapa 2: per captar el funcionament dels mapes, que modifiquen l'àrea territorial depenent del tema del qual tracten.

Identificar conjuntament quins països tenen més població, per detectar que s'està entenent el funcionament. 

Mapes 3 i 4: Com es complementen aquests dos mapes? Identifiquem actors i zones. Es queda la fruita als països que la produeixen? I què deuen menjar els països productors? 

Mapes 5 i 6: Com es complementen aquests dos mapes? Identifiquem actors i zones. Es queden les joguines als països on són produïdes? Llavors, per què es produeixen a l’Àsia i no on es compraran? 

Mapes 7 i 8: Comparar. Són els països més rics aquells que més consumeixen? I són els mateixos països més rics que els que hem vist que produïen? Com s'entén això? 

Mapes 9 i 10: Comparar. En quin dels dos mapes hi ha més deute? A quins països afecta? Però, si són productors i els països rics els compren els productes, com és que estan endeutats? Com és que cada cop hi ha més deute si també hi ha més ajut internacional?

Avaluació

Com ens hem sentit a mesura que han anat apareixent els mapes? Com avaluaríem el sistema internacional de comerç? A qui atorgaríem responsabilitats?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: