Qui és qui?

Qui és qui?
Autor: Gessamí Deu

Participants: Entre 20 i 40.


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Ampli sense mobiliari, pot ser tant interior com exterior.


Durada: Entre 30 i 45 minuts.

Descripció:
Activitat basada en el divertit joc de taula "Qui és qui?", en què els infants i joves es convertiran en els personatges del joc.

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Fomentar la coneixença de grup.
  • Potenciar la creativitat dels infants i joves.

Objectius per als infants o joves:

  • Conèixer el nom dels companys del grup.
  • Identificar als companys a través de la seva descripció.
  • Inventar personatges amb els recursos disponibles.

Material necessari

  • Disfresses i complements.

Introducció

Es tracta d'un joc de coneixença en què els participants esdevindran personatges del conegut joc de taula "qui és qui?". Guanyaran els que sàpiguen camuflar-se millor i a la vegada identifiquin més ràpidament els companys de l'equip contrari.

Desenvolupament

Dividim el grup en 2 subgrups del mateix nombre de persones. Tot seguit, els proporcionem disfresses i complements (barrets, jaquetes, ulleres, perruques, etc.) per tal que puguin crear un personatge. 

Els participants seuen a terra excepte un voluntari de cada equip. Els dos grups se situen un davant de l'altre i es disposen en fileres de 4-5 infants. Segons l'edat dels participants i el grau de coneixença podem situar els dos grups esquena contra esquena per tal que sigui més difícil. 

Cada equip decideix quin serà el seu personatge a endevinar comunicant el nom de l'infant als monitors. A continuació, el voluntari d'un dels equips fa una pregunta a l'altre equip, com per exemple "té ulleres?" o "porta jaqueta?". Si el personatge a endevinar compleix amb la pregunta, tots els participants d'aquell equip que no la compleixen s'inclinen endavant i quedant-se així la resta del torn. Si no la compleix, s'inclinen els que la compleixen. Els voluntaris dels dos equips s'alternen per fer preguntes fins que un dels dos endevina el nom del company que l'equip contrari havia dit als monitors.

Avaluació

L'activitat funciona molt bé i es pot repetir vàries vegades canviant els voluntaris, les disfresses i barrejant els membres dels dos equips.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: