Qui és qui al bosc

Qui és qui al bosc
Autor: Pere Vives (publicat a la revista Estris 186)

Participants: Hi poden participar moltes persones en subgrups de 5-10. Es recomana no jugar amb gaire més de 50 persones. És adequat a partir de 5 anys, inclosos adults; tot depèn de les facilitats que donem per descobrir els arbres.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Exterior


Durada: 2 hores

Descripció:
Joc per fer al bosc i descobrir els 10 arbres principals. Cal una breu preparació, on l’educador ha de dissenyar un seguit de preguntes amb resposta Sí/No que permetin al participant descobrir els diferents arbres.

Objectius

 • Conèixer 10 arbres diferents d’un lloc determinat.
 • Familiaritzar-se amb les parts de l’arbre, les fulles, els tipus d’arbres que hi ha, els boscos que formen.
 • Utilitzar correctament guies i claus de determinació. A partir de respondre preguntes senzilles, arribar a descobrir quin és l’arbre que tenim davant.

Material necessari

 • Guia de preguntes
 • Números indicadors
 • Full de joc
 • Si els participants són de menys de 10 anys, es poden facilitar dibuixos o imatges de les fulles

Introducció

Per iniciar el joc, s’explica al grup l’objectiu principal, que és reconèixer 10 arbres del bosc. El joc pot ser competitiu si es vol.

Desenvolupament

El monitor ha de preparar un seguit de preguntes senzilles per parelles amb resposta única de sí o no, que et condueixen a la següent pregunta. A partir de les respostes, s’arriben a indicar les solucions. Per fer aquest joc cal saber característiques importants de l’arbre (les formes de la fulla, els marges que tenen, si tenen espines, els fruits, les flors, l’escorça, etc.) i els elements que els diferencien.

Preguntes que es poden fer:

 • L’arbre fa més de 8 metres → Sí → Anar al 2
 • L’arbre fa més de 8 metres → No → Anar al 3 Fulles en forma d’agulla → Sí → Pi Blanc
 • Fulles en forma d’agulla → No → Aneu al 4
 • 3. Fulles dures i sempre verdes → Sí → Alzina
 • 3. Fulles dures i sempre verdes → No → Aneu al 5

Ja hem descobert dos arbres. I així, podem anar construint preguntes i respostes que permetin descobrir fins a 10 arbres. Cada grup té un full de ruta amb el número de l’arbre a descobrir, on apuntar-ne el nom. Cada arbre ha de dur penjat un número que l’identifiqui. Si hi juguen els pares o participants a partir de 12 anys, es pot utilitzar una guia comercial o clau dicotòmica.

Avaluació

Per saber com ha anat l’activitat, cal comprovar els fulls de ruta i veure quins arbres han descobert, repassar-ne les característiques, quin ha estat el més difícil, quin és el que més ha agradat, quin ja coneixien abans, quin han vist per primer cop, etc.

Guies que poden ajudar a fer aquesta activitat:

 • Quadern verd. Departament d’Educació Ambiental de la Fundació Pere Tarrés.
 • Guia per a conèixer els arbres. Francesc Masclans. Ed. Flor del vent.
 • Guia dels arbres dels Països Catalans. Ramon Pascual. Ed Pòrtic.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: