Reflexió amb elements

Reflexió amb elements
Autor: Lioba Vilarasau i Clotet (recurs publicat a la revista Estris 195)

Participants: 15 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: 30 minuts

Descripció:
Ens servirem d’elements elaborats per nosaltres mateixos per poder expressar opinions i sentiments.

Objectius

  • Avaluar algun aspecte de la pròpia persona, el grup o una activitat.
  • Fomentar la creativitat.
  • Conèixer els punts de vista dels infants i monitors.
  • Facilitar l’expressió d’opinions i sentiments.
  • Afavorir la confiança entre els membres d’un grup.

Material necessari

  • Material fungible variat (llana, tisores, cola, cartolina, fulls de colors, cartrons, esponges...).

Introducció

Aquesta dinàmica serveix per conèixer quina impressió o opinió tenim nosaltres i els companys sobre un fet que volem avaluar (de la nostra persona –per exemple, com ens hem sentit durant les colònies–, del grup –per exemple, com ens sentim dins del grup–, o d’una activitat que hem realitzat –si ens ha agradat, quins coses milloraríem–, etc.).

Desenvolupament

Es reparteix material fungible variat (llana, tisores, cola, cartolina, fulls de colors, cartrons, esponges...). Els nens i nenes tenen entre 10 i 15 minuts per crear dos o tres petits objectes (és totalment lliure i creatiu), que deixaran al mig de la sala.

Quan tots han acabat, ens posem al voltant dels objectes, asseguts a terra. Demanem als nens i nenes que escullin un objecte que representi o puguin relacionar amb el fet que es vol avaluar (per exemple, com s’han sentit durant les colònies).

Començarem llavors, per torns, a posar en comú allò que han pensat i que cadascú vol aportar a la reflexió del grup: s’haurà d’explicar perquè s’ha escollit aquell objecte i quina relació té amb el què es vol comentar.

Avaluació

Finalment preguntarem com s’han sentit i si l’element intermediari els ha servit per expressar-se més fàcilment.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: